KISAČ / Udruženje slovačkih žena u Kisaču

Davne 1921. godine u Kisaču je delovalo Udruženje čeho-slovačkih žena. Ovo udruženje sa prekidima je radilo do 1990. godine da bi 2003. godine u Kisaču bilo osnovano Udruženje slovačkih žena u Kisaču. Od osnivanja do danas predsednica udruženja je Ljudmila Beređi – Stupavski.

Članice aktivno učestvuju na manifestacijama, koje se organizuju u Kisaču, u tom smislu organizuju tematske izložbe tokom festivla dečijeg folklora Od zlata kapija koji se svake godine održava u Kisaču. Članice se rado odazivaju pozivima za učešće kako na slovačkim manifestacijama tako i na onim čiji je karakter multikulturalan te su rado viđene učesnice ovakvih događaja u Vojvodini i Srbiji. Članice često predstavljaju slovačku kulturu iz Srbije u Slovačkoj republici.

Članice udruženja sreću se svake srede a na ovim susretima često upriliče prezentacije knjiga odnosno  predavanja iz raznih oblasti.

Jedna od tema kojom se udruženje bavi je i negovanje cveća. Članice udruženja su nagrađivane za svoje uspehe u ovoj oblasti.

Jedan od najvažnijih događaja koje udruženje organizuje je Dan kisačke sarme, koji se održava svake godine početkom septembra. Specifičnost ove sarme jeste da se priprema u starim seljačkim pećima, dakle na način, kako su se pripremale u prošlosti. Događaj privlači veliki broj posetilaca o čemu najbolje govori podatak da članice prodaju i preko 1500 porcija sarme.

Udruženje ima i etno postavku – slovačku slobu iz Kisača.

Predsednica Udruženja žena iz Kisača je Ljudmila Beređi Stupavski.

email: stmila@neobee.net

Jasmina Panjik