DOBANOVCI / Aktiv žena KUD Šafarik Dobanovci

Žene iz Dobanovaca su aktivne od 1930 godine. Iz ove godine datira prvi sačuvani dokument o kursu vezilja. Pet godina kasnije osnovan je aktiv žena. Sa povremenim pauzama može se reći da aktiv žena radi u okviru Kulturno-umetničkog društva Šafarik u Dobanovcima a u okviru Mesnog odbora Matice slovačke zabeležio je kontinuirani rad. Obnovljena aktivnost se pripisuje 2005. godini, kada su se u Dobanovcima, posle dužeg vremena ponovo organizovale tradicionalne „priadky“ (prelo). Od 2012. godine Aktiv žena iz Dobanovaca se sastaje u Slovačkom domu.


Aktivnosti 2014 – 2015

Aktiv žena trenutno ima 30 članica od kojih je manja grupa, njih šest veoma aktivna a sastaju se redovno jednom nedeljno. U poslednjem periodu posvetile su se zdravoj ishrani a takođe mogu da se pohvale i izradom domaće čokolade. U februaru 2015 godine su u Dobanovcima opet bile organizovane tzv. „priadky“ (prelo). Članice aktiva se trenutno bave šivenjem raznih odevnih predmeta a za dalji period planiraju da se još više posvete ručnim radovima.

Kulturno- umetničko društvo, aktiv žena

Marija Sikora

Tel. 011/3140 312, mob. 0627 208 801

kpdsafarik@beotel.net

Monika Necpálová