BAČKI PETROVAC / Udruženje petrovačkih žena

Petrovačke žene su počele sa svojom aktivnošću još 1921. god., ali tokom godina je njihova delatnost bila nekoliko puta prekinuta. U januaru 2002. god. udruženje je dobilo naziv Udruženje petrovačkih žena (UPŽ) a od 2006. god. registrovano je kao samostalna, dobrovoljna i nepolitička organizacija, koja broji 125 članica. Članice udruženja u svojoj sredini razvijaju raznovrsne aktivnosti, kojima neguju tradiciju svojih predaka i unapređuju slovačku kulturu.

Foto: Anna Dudaš

Članice Udruženja petrovačkih žena sakupljaju starinske predmete, nameštaj, nošnje i sl., istražuju slovačka domaćinstva i priređuju tematske izložbe (božićne, uskršnje, krštenje deteta, izložbe tradicionalne slovačke kuhinje…). Svake godine učestvuju na Slovačkim narodnim svečanostima (SNS) a često izlažu i u drugim sredinama, gde uspešno prezentuju narodnu kulturu slovačke vojvođanske enklave. Među najzapaženije izložbe izdvajamo izložbu pod nazivom “Berba hmelja“ i “Žetva u uspomenama”.

Petrovačke žene se takođe bave i ručnim radovima, sa kojima se prezentuju na raznim prodajnim izložbama, vašarima, bazarima i sajmovima, gde su njihovi radovi, u više navrata, posebno zapaženi.

Foto: Anna Dudaš

Organizuju i predavanja iz raznih oblasti (medicine, ekologije, pedagogije, psihologije, poljoprivrede i sl.) i na taj način omogućuju neformalnu edukaciju žena.

U svojoj sredini, ali i šire, uzimaju učešće u brojnim humanitarnim akcijama. Organizuju sakupljanje novca i odeće za bolesne i nemoćne, kao i za decu sa posebnim potrebama. Takođe su organizovali i sakupljanje knjiga za školske i mesne biblioteke u Ljubi, Erdeviku i Binguli.

Udruženje petrovačkih žena je podstaklo više od sto ekoloških akcija, kao što su sređivanje parkova, zelenih površina, groblja, okoline zgrade Mesne zajednice i Matice slovačke, najstarije kuće u Bačkom Petrovcu.

Njihova bogata i raznovrsna delatnost je podstakla osnivanje mnogih udruženja žena u drugim slovačkim sredinama.