Muzikološka konferencija

8. decembra 2022

Zbirke slovačkih narodnih pesama iz Donje zemlje – komparacija

U ZKVS je u subotu, 26. novembra 2022. godine, organizovana 18. po redu konferencija „Slovačka muzika u Vojvodini“. Svrha ovogodišnje manifestacije bila je […]
22. septembra 2022

Poziv za učešće u realizaciji 18. konferencije „Slovačka muzika u Vojvodini“

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov usporiada dňa 26. novembra 2022 XVIII. ročník muzikologickej konferencie na tému Slovenská hudba vo Vojvodine, ktorá sa uskutoční […]