laudácio

14. jula 2022

Laudacija za Marienu Stanković-Krivak

Mariena Stanković-Krivak je svestrana kulturna ličnost, koja je zaslužna za kontinuirano muzičko i pevačko oplemenjivanje dece i omladine, horsko pevanje i, ne manje […]