Stara Pazova

Foto: A. Knežević

Geografske osobine i demografija

Stara Pazova se nalazi u Sremskom regionu, centar je istoimene opštine. Spada u grupu srednje velikih opština u Srbiji – površina njene teritorije iznosi 351 km² a smeštena je u ravničarskom delu Panonske nizije pod obroncima istočne strane Fruške gore, na nadmorskoj visini 75 do 120 m. Tačne geografske koordinate Stare Pazove iznose 44º 59´ severne geografske širine i 20º 10´ istočne geografske dužine.

Stara Pazova je mesto u kojem živi najveći broj Slovaka u Srbiji. Na osnovu popisa iz 2002. godine saznajemo da Stara Pazova ima 18.645 stanovnika, od toga 5.848 čine Slovaci. Najbrojniji su Srbi, zatim slede Slovaci, Hrvati, Jugosloveni, Česi, Makedonci, Crnogorci, Romi itd.

Prema najnovijim podacima o broju Slovaka u Srbiji, na osnovu popisa stanovništva 2012 godine u Staroj Pazovi imaukupno 18602 stanovnika, od toga 11378 Srbaa 5105 Slovaka.

Foto: Katarina Vereš

Foto: Katarina Vereš