Spomen ploča na kući Martina Jonaša

Spomen ploča na kući Martina Jonaša

05.10.1996
Kovačica
Pamätná tabuľa je odhalená za pomoci Matice slovenskej v Juhoslávii

Pamätná tabuľa vysiaca na dome Martina Jonáša, významného svetového umelca a maliara je pamiatkou na jeho dielo, umeleckú tvorbu a prínos do kultúry Slovákov žijúcich vo Vojvodine.

Na prvý pohľad zdá sa ako jednoduchý modrý domček slovenskej roľníckej rodiny stojací v strede Kovačice, no tento kovačický dom privítal mnohých významných predstaviteľov jednotlivých štátov, kráľov, spisovateľov, umelcov, vedcov, športovcov, celý rad veľvyslancov a svetoznámých hereckých hviezd (Brigitte Bardotová, Alain Delon, Ursula Anderssová, Anthony Quinn, Franco Nero, Peter Ustinov, Annie Girardotová…).

Dom Martina Jonáša je svojrázny dokument o jeho živote. Steny izby, v ktorej maľoval sú pokrité fotografiami, medailami a diplomami. Police bohaté odbornou literatúrou, fascikle s rozsiahlou korešpodenciou, časopisy a noviny z celého sveta s reportážami o umelcovi – úctyhodný článkový a fotografický archív. Je tu aj zbierka obrazov, hystorických dokumentov, kníh a starích periodík spätých s dejinámi slovenskej vojvodinskej enklávy. Mnohí milovníci umenia sa aj naďalej v Jonášovom dome pristavujú a jeho impozantnú zbierku si môžu pozrieť. Pozoruhodná je aj zbierka Jonášových obrazov v Galerii insitného umenia v Kovačici.

Foto: Boris Bílek

Na tomto dome v roku 1996 za pomoci Matice slovenskej v Juhoslávii odhalená je tabuľa na ktorej píše:

Pamätný dom insitného majstra svetového mena Slováka

Martina Jonáša

tu žil a tvoril v r. 1955-1996.

Boris Bílek

Vidi još:
Reference:

Melicherčík, I. Čendičová, J.: Martin Jonáš, obrazová monografia; MS a Galéria Babka – Kovačica, Kovačica 1995.

Umenie Inštinktu (Naive art), zbierka Ivana Melicherčíka; Rabbit & Solution Studio, Bratislava 1996.

Carapic, V.: Naive Art in Australia, Canada and Europe; Duke Gallery, Melbourne; 1994.

Bosković, M.: Martin Jonaš; Jagodina 1989.