Busta Ľudovíta Štúra

Busta Ľudovíta Štúra

  • Autor: Pavle Radovanović
  • 27.11.1968
  • Kysáč, vchod do základnej školy Ľudovíta Štúra
  • Dimenzie: 58 x 50
  • Materiál: bronz
  • © Základná škola Ľudovíta Štúra, Kysáč

Základná škola Ľudovíta Štúra sa môže popýšiť dvomi bustami slovenského národovca, podľa ktorého je aj pomenovaná.

Autorom busty Ľudovíta Štúra, ktorá sa nachádza na vchode do základnej školy je Pavle Radovanović, sochár z Petrovaradínu. Bustu, ktorá bola darom pre novovybudovanú školu v Kysáči, priniesol správca Matice Slovenskej Dr. Ján Marták.

Busta bola postavená na drevený postament.