Elektronska databaza kulture vojvođanskih Slovaka

27. septembar 2010

Dana 20.09.2010. god. je ZKVS prezentovao prvu Elektronsku databazu kulture vojvođanskih Slovaka, koja omogućava sistematično čuvanje digitalizovanog materijala u skladu sa evropskim standardima.

Prilog:

Prezentacija databaze kulture vojvođanskih Slovaka

Milina Sklabinski