Nova scena u Padini

Iako padinsko amatersko pozorište ima bogatu, više od 90 godina dugu istoriju, i premda je na takmičenjima, počev od lokalnih pa sve do republičkih, osvajalo priznanja, sadašnje vreme zahteva nove tendencije i u amaterskoj pozorišnoj umetnosti. Neophodno je pristupiti novim trendovima amaterske pozorišne umetnosti u inostranstvu, inicirati nove metode i oblike domaće i inostrane saradnje, rada sa pozorištem i u pozorištu, a naposletku i način komunikacije sa glumcima. Ovim povodom je 1. avgusta 2011. godine nastalo građansko udruženje Padinsko amatersko pozorište NOVA SCENA: odmah na početku odredilo je smele ciljeve i aktivnosti, koje je uvrstilo i u svoj Statut.

Foto arhiv: Jarmila Gerbocova

Danas NOVA SCENA broji 46 članova, pre svega glumaca različite starosne dobi, ali takođe i izvrsne režisere, kostimografe, tehničko osoblje i dr.Građansko udruženje ima za cilj da predstavi pozorište NOVA SCENA posredstvom izbora kvalitetnih tekstova domaćih i svetskih dramskih pisaca, da organizuje samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama predstave za decu i odrasle u zemlji i u inostranstvu, da organizuje kulturne manifestacije, takmičenja, festivale i slične aktivnosti u vezi sa pozorišnom umetnošću u zemlji i u inostranstvu. U oblasti međunarodne saradnje cilj je saradnja sa institucijama koje su usmerene na oblast amaterske pozorišne umetnosti, ali i saradnja sa drugim društvima i organizacijama u oblasti kulture uopšte – organizovanje savetovanja, seminara, zajedničkih međunarodnih projekata, iznalaženje i realizovanje formi vaspitanja u oblasti pozorišne umetnosti. Takođe je cilj jačanje i razvijanje oblika korišćenja slobodnog vremena građana, pogotovo omladine, posredstvom raznih aktivnosti u oblasti amaterske pozorišne umetnosti. U tom cilju teži se stvaranju Scene mladih. Da bi se javnost bolje informisala o našoj delatnosti treba izdavati publikacije i propagandni materijal domaćim i inostranim udruženjima sličnog usmerenja. Na isti način treba realizovati druge prigodne aktivnosti.

U svojoj drugoj pozorišnoj sezoni, Građansko amatersko udruženje glumaca „Nova scena“ u Padini uvežbalo je inscenaciju savremenog slovačkog autora Laca Keratu pod nazivom „Nedelja„. U predstavi igra šest glumaca: Pavel Breznjik, Marija Galas, Ana Marušnjik, Ivana Čapo i dvoje debutanata Marijana Meljiš i Danijel Cicka.


Režiju predstave potpisuje Željko Marušnjik, za scenografiju je bio zadužen Martin Gerboc, a za kostime Jarmila Gerboc. Ondrej Tomek je bio zadužen je za tehniku, a Pavel Sampor za muzički deo predstave.

Od svog osnivanja „Nova scena“ je do sada uvežbala tri pozorišne predstave, na samom početku osnivanja napravili su rimejk prve pozorišne predstave, koja je odigrana u Padini „Stari zaljubljenik“ autora Gustav Kazmira Laskomerskog čija radnja se odigrava u 19.veku, zatim su uvežbali pozorišnu predstavu „Upoznavanje“ savremene slovačke autorke Adriane Krupove i u ovoj sezoni predstavu „Nedelja“ savremenog autora Laca Keratu, čija radnja se odvija u 21.veku.


Prema rečima Jarmile Gerboc, jedan od ciljeva Nove scene jeste, da se predstavi savremeno slovačko i svetsko dramsko stvaralaštvo, tj. da prati savremene trendove u pozorišnoj umetnosti.

Jarmila Gerbocova (sa slovačkog na srpski jezik prevela Helena Despić) i Olja Glozik Jonaš i