Poziv za učešće na 56. Međunarodnom festivalu pevača solista slovačkih izvornih narodnih pesama „Susret u pivničkom polju“