Klub studenata u Kovačici

Klub študujúcej mládeže v Kovačici (KŠMK) začal s prácou ešte v 1951 roku. Oficiálne bol registrovaný iba 08. júla 1956 roku. Prvý predseda bol Dr. Jozef Benka, ktorý je i dnes aktívny v združení, ako poradca. Mládež na samotnom začiatku brigadovala a zúčastňovala sa na rôznych pracovných brigádoch a iných aktivitách a neskoršie svoju činnosť rozširovala na zúčastňovaní sa v divadle, tiež začala s prácou mládežníckeho rozhlasového vysielania, organizovaní športových zápasov a rôzných aktivít v oblasti ekológie a i.

Foto: KŠMK

Klub pracoval s prestávkami. Posledný aktívny period bol od 1997 do 1999 roku a znovu nasledovala prestávka až po 2008 rok. Keď sa študujúca mládež znovu rozhodla aktivovať mládež, ale tentokrát nie iba študujúcu. Mládež dostála od obci jednu miestnosť na používanie v Budove starého sirotínca, na ďalšie potrebné prostriedky a materiál potrebný pre vybavovanie miestností združenia, mládež vybavila písaním projektu do Sekreteriátu pre šport a mládež, ktorý prešiel úspešne. A tak je združenie i oficiálne registrované 21. augusta 2008, kde predseda združenia je Ivan Barca, podpredseda klubu Martin Čerňoš a tajomník Želimír Tomáš. Dnes má Klub šesťdesiať registrovaných členov.

Úlohy a ciele Klubu študujúcej mládeže je nadväzovanie a udržovanie spolupráce s lokálnými mládežníckymi organizáciami, kanceláriami pre mladých, nadväzovanie vzťahov a spolupráca s lokálnými organizáciami a iniciatívami mladých, ale i organizáciami zo zahraničia (ako je NVO zo Slovenskej Republiky a z Rumunska), aktívne zapojovanie do života miestného spoločenstva a organizovanie rôznych seminárov a edukácií z oblasti zdravia, kultúry, športu, ekológie, volonterizmu… a poskytovanie možnosti obecnej mládeži, aby sa zapojovala do programov, projektov, súbehov a iniciatív, ktoré klub poskytuje.

Foto: KŠMK

Prvé aktivty, ktoré klub podnikal boli viazané za samotnú zakladateľskú činnosť, ako i samotná organizácia združenia a zároveň i promócia združenia. Ďalej sa členovia zúčastňovali na rôznych stretnutiach ako je Stretnutie študujúcej mládeže v Selenči (07.08.2008), kde si mohli vymeniť a získať skúsenosti a nové vedomosti, tiež sa zúčastnili Trhu mládežníckych organizácií v Belehrade a potom sa zúčastnili aj na iných praktických, odborných a edukačných seminároch. Klub organizoval i cestu do Báčského Petrovca pre 42 mladých členov na SNS. Po dvomesačnej činnosti združenia (21. 10. 2008) kovačičská mládež dostála i písomné riešenie o dodelení miestností na používanie pre prácu Kluba. Práce s vybavovaním a zriaďovaním miestností začali hneď 22. októbra 2008. Sekreteriát pre šport a mládež APV im schválil finančne projekt na renovovanie 24. novembra 2008 a práce boli ukončené 06. januára 2009.

Najnovšie aktivity, ktoré Klub organizoval je zaznamenávanie Svetového dňa vody v spolupráci s Kanceláriou pre mladých Pančevo, kde členovia vyplňovali dotazník o potrebách mladých. Klub tiež pre mladých organizoval i prezentáciu o programe medzi Slovenskom a Srbskom, projekt Mladí mladím, v spolupráci s Kanceláriou pre mladých Báčsky Petrovec, kde si mladí mobilitou na Slovensku môžu zakončiť kurz a stáť sa trénerom z daných oblastí ako je: Výroba webových stránok, Komunikačné zručnosti a Písanie projektov na EU fondy.

Foto: KŠMK

Aktivity, ktoré Klub naplánoval počas leta a s časti realizoval je organizovanie koncertu mladým neafirmovaným kapelám. Klub tak organizoval a finančne podporil dvom mladým kapelám organizovať koncert (30. apríl toho roku) a to pre skupinu The String Soul z Padiny a The Blue Room z Kovačice. Promócia skupín prebiehala vo viacerých osád a bude trvať počas celého leta.

Plány Klubu študujúcej mládeže v Kovačici do budúcna sú zaznamenávanie významných svetových a medzinárodných dní pre mladých, organizovanie rôznych edukácií z oblasti zdravia, kultúry, organizoavnie rôznych aktivít pre mladých ako sú promócia mladých naefirmovaných hudobných skupín, organizovanie divadelných predstavení, podporovanie volonterizmu medzi mladými a pod. Tiež Klub plánuje podnikať nejaké aktivity viazané pre šport.

Klub úspešne spolupracuje s Obcou Kovačica, Miestnym spoločenstvom Kovačica, Rádio-televíziou Obce Kovačica, Maticou slovenskou, Združením pre celebrálnu a detskú paralízu obce Kovačica, Kaceláriami pre mladých z Báčského Petrovca, Lapova, Pančeva, Temerínu a celý rad iných organizácií nie iba z Kovačice, Vojvodiny ale z celého Srbska a zo zahraničia.


Tatjana Pintírová