Fotokonkursi

Foto-konkursi su nastali u želji da se kulturna elita, ali i što šira slovačka javnost zainteresuju i podstaknu ne samo da stvaralački misle, već i da stvaraju vlastite fotografije na temu naše kulture, da se zainteresuje za prošlost i njene karakteristike, traganjem za što starijim artefaktima zabeleženima na fotografijama.

U drugom kolu foto-konkursa želeli smo da dobijemo najkreativniji snimak slovačke vojvođanske kulture. Od ukupno 82 fotografije devet autora prispele na konkurs, ZKVS je visoko ocenio 20 njih, koje su od 13. aprila 2010. godine i korisnici portala mogli da vide i da glasanjem doprinesu izboru najkreativnije. Na forumu ZKVS glasalo je čak 87 zainteresovanih, a stiglo je i mnogo različitih komentara, zapažanja i predloga, što nam je omogućilo da razvijemo javnu diskusiju i izvedemo neke značajne zaključke. Tako smo saznali da su fotografije na našem portalu prispele u drugom kolu konkursa „interesantne“, „super“, „prelepe“, neke od njih su „zaslužile kreativnije ime“, a bilo je i predloga da se pomoću fotografija predstave i druge oblasti kulture (pozorište, slikarstvo, filmska umetnost, muzeji, novinarstvo i dr.). U svakom slučaju, trud i poseban odnos nekih autora prilikom rada sa fotoobjektivom nije ostao nezapažen. Pozitivno se govorilo i o portalu i konstatovana je kreativnost Zavoda u animiranju slovačke omladine. Pobedničku fotografiju drugog kola fotokonkursa, pod nazivom Slovak jesam i Slovak ću biti – od malena uključen u kulturni i verski život Vojlovice, snimila je Marina Hribova iz Vojlovice.

Prva dva kola foto-konkursa podsticala su zainteresovane na aktivno posmatranje specifičnosti slovačke kulture, a treće kolo je doslovno nateralo ljude da obrišu prašinu sa starih albuma ili kutija u kojima bake brižljivo čuvaju uspomene na svoje pretke. Želeli smo da dobijemo najstariju fotografiju na kojoj bi bili predstavljeni mladenci iz slovačkih vojvođanskih lokaliteta. Međutim, zbog raznolikosti i velikog bogatstva narodnih nošnji pri svadbenom obredu na fotografijama prispelim na konkurs iz tri regiona – Bačke, Banata i Srema – odlučili smo da pri ocenjivanju ovog puta primenimo regionalni pristup.