Plan i program rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka za period januar – decembar 2015

PROGRAM RADA

ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH SLOVAKA

JANUAR – DECEMBAR 2015

Sadržaj

UVOD

ODELJENJE ZA KULTURNO-UMETNIČKE MANIFESTACIJE, STRUČNO USAVRŠAVANJE I OBRAZOVANJE U OBLASTI KULTURE U UMETNOSTI SLOVAKA U VOJVODINI

Program 1: Unapređenje festivala celomanjinskog karaktera

Program 2: Razvoj kulturne produkcije u manjim sredinama

Program 3: Kulturno sećanje – obeležavanje i proslava godišnjica i jubileja

Program 4: Program stručnog usavršavanja i obrazovanja u oblasti kulture i umetnosti

 

RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKO ODELJENJE

Program 5: Izdavačka delatnost ZKVS

Program 6: Konferencije i simpozijumi

Program 7: Kreativnost u službi razvoja slovačke kulture

 

INFORMACIONO-DOKUMENTACIONO I KOMUNIKACIONO ODELJENJE (INDOK)

Program 8: Kultura vojvođanskih Slovaka ON LINE

Program 9: Baza podataka kulture vojvođanskih Slovaka

 

MEĐUNARODNA SARADNJA

Program 10: Prezentacija slovačke vojvođanske kulture u inostranstvu

 

UVOD

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka i u 2015. godini planira realizaciju programa i projekata usmerenih na čuvanje i unapređenje materijalne i nematerijalne kulturne baštine, kao i na podršku savremenih formi kulturnog stvaralaštva Slovaka u Srbiji. U skladu sa kompetencijama određenim statutom, kao i u skladu sa odlukama, koje je usvojio naš osnivač, ZKVS ima nameru da ove planove realizuje kroz permanentnu informaciono-dokumentacionu, razvojno-istraživačku, prezentacijsku i obrazovnu delatnost. Plan i program rada se u potpunosti zasniva na finansijskom planu na koji se odnosi i sadrži opis programske delatnosti, kao i opis tekućeg rada ZKVS.

Plan i program rada ZKVS za 2015. godinu proizilazi iz usvojenog srednjoročnog plana delatnosti ZKVS za period 2012 – 2016. koji je usvojen od strane Upravnog odbora ZKVS, NSSNM i vlade AP Vojvodine prilikom imenovanja direktora za period 2012 – 2016. Opis troškova za tekuću delatnost obuhvata opšte podatke o ustanovi, njenoj organizacionoj i personalnoj strukturi.

Troškovi tekućeg rada, pod kojima se podrazumevaju nadoknada za zaposlene, materijalni troškovi, osnovne potrebe i tekuće popravke i održavanje, mogu da dostižu najviše 50% od ukupne sume nemanjene za rad ZKVS iz budžeta AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje odlukom broj 132-451-23/2015-04 odlučio je da će ZKVS u 2015. godni raspolagati istom sumom kao prethodnih godina, a to je 10 000 000,00 dinara.

 

I. OPŠTI PODACI O ZKVS

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka je osnovan 2008. godine od strane Skupštine AP Vojvodine i Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u cilju očuvanja, unapređenja i razvoja kulture vojvođanskih Slovaka. ZKVS je zvanično počeo sa radom 18. januara 2009.

Zavod se bavi delatnošću koja obuhvata uvođenje u život, podsticanje, čuvanje, razvijanje i organizovanje: kulture, nauke i jezika slovačke nacionalne manjine u AP Vojvodini, vrhunskog umetničkog stvaralaštva slovačke nacionalne manjine, multikulturalnosti i interkulturalnosti na teritoriji Vojvodine, saradnju sa ustanovama i organizacijama za kulturu, nauku i umetnost u Republici Srbiji, veze i saradnju sa ustanovama za kulturu, organizacijama i pojedincima u AP Vojvodini i sa međunarodnim ustanovama i organizacijama, ujednačavanje državnih, privatnih i građanskih inicijativa u oblasti kulture i umetnosti, normativnu delatnost u oblasti kulture i umetnosti i usaglašavanje sa evropskim standardima. Zavod će se koncentrisati tržišno u cilju poboljšanja uslova rada i rada kulturnih ansambala, amaterskih subjekata, podržaće umetničko stvaralaštvo mladih talenata, stručno usavršavanje i obrazovanje, organizovanje seminara, radionica, kampova, razvoj turizma, informaciono-dokumentacione delatnosti u oblasti kulture i umetnosti.

U zavodu rade zaposleni u odeljenjima kao osnovnim segmentima radnog procesa. Postoje razvojno-istraživačko odeljenje, informaciono-dokumentaciono i komunikaciono odeljenje (INDOK), kao i odeljenje za kulturno-umetničke manifestacije, stručno usavršavanje i obrazovanje u oblasti kulture u umetnosti slovačke nacionalne zajednice u AP Vojvodini. Odeljenja u okviru Zavoda u realizaciji svojih programa sarađuju između sebe.

Rad ZKVS podrazumeva angažovanje velikog broja spoljnih saradnika, ali i saradnju sa stručnim ustanovama u našoj zemlji, kao i u Slovačkoj i inostranstvu.

 

II. PROGRAMSKA DELATNOST U 2015. GODINI

ODELJENJE ZA KULTURNO-UMETNIČKE MANIFESTACIJE, STRUČNO USAVRŠAVANJE I OBRAZOVANJE U OBLASTI KULTURE I UMETNOSTI SLOVAKA U VOJVODINI

Odeljenje za kulturno-umetničke manifestacije, stručno usavršavanje i obrazovanje u oblasti kulture u umetnosti podržava, koordinira i realizuje programe i aktivnosti najvažnijih programa koji doprinose razvoju kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka uz saradnju predstavnika opština, nacionalnog saveta i Izvršnog veća APV, priprema dokumenta o organizovanju kulturno-umetničkih programa, festivala i smotri, njihove kalendare i programe, kalendare godišnjica i jubileja, kao i finansijske planove za realizaciju programa i sl.

U okviru svog izložbenog programa i u saradnji sa drugim kulturnim ustanovama i udruženjima građana u oblasti kulture, Zavod organizuje izložbe i aukcije slika, programe i prezentacije svih formi umetničkog stvaralaštva.

Program 1: Unapređenje festivala celomanjinskog karaktera

U cilju definisanja prava i obaveza suorganizatora manifestacija od celomanjinskog značaja i na osnovu ovlašćenja obezbediti organizaciju manifestacija od posebnog značaja, koje je NSSNM proglasila 4. marta 2013, ZKVS je potpisao Ugovore o zajedničkom organizovanju celomanjinskih festivala:

Smotre dečjeg pozorišnog stvaralaštva – „3xĎ“

Smotre slovačkog amaterskog pozorišnog stvaralaštva – „Pozorišne lovorike“

Folklornog festivala „Tancuj, tancuj…“

Festivala autentične slovačke pesme „Susreti u pivničkom polju“

Festivala slovačke popularne muzike „Zlatni ključ“

Do sada nisu potpisani ugovori o zajedničkom organizovanju dečjeg folklornog festivala „Zlatna brana“ i Festivala popularne muzike za decu „Leti pesma, leti“.

ZKVS se u toku zajedničkog organizovanja susretao sa mnogim slučajevima nepoštovanja potpisanih ugovora i zato i u ovom planu predlaže revidiranje potpisanih ugovora i ponovo razmatranje učešće Zavoda u realizaciji celomanjinskih festivala.

Program 2: Razvoj kulturne produkcije u manjim sredinama

ZKVS će objaviti poziv najkasnije u februaru 2015. imenovaće komisiju i odabraće najbolje predloge za razvoj kulturne produkcije u manjim sredinama. Kulturna produkcija je širok pojam, ali mi pod tim shvatamo akcije i programe, kojima će se mobilizovati lokalno slovačko stanovništvo i uz pomoć stručnjaka će se pripremiti koreografija, predstava, umetnički programi, dokumentaciona zbirka ili neki drugi rezultati kulturne aktivnosti. Pod manjom sredinom razumemo po broju manju slovačku zajednicu, u kojoj kultura trenutno stagnira zbog nedovljnog broja stručnjaka. Sistematičnim podržavanjem manjih sredina želimo da podstaknemo interesovanje domaćeg stanovništva za slovačku kulturu i ujedno preko izaslanih stručnjaka realizacija permanentnog istraživanja i dokumentacija materijala u terenu. U tom smislu će posebno visoko biti vrednovani predlozi, koji sadrže konkretne običaje, navike ili tradiciju sredine i njihovu adaptaciju u javno izvođenje u nekom od naših celomanjinskih festivala.

Program 3: Kulturno sećanje – obeležavanje o proslava godišnjica i jubileja

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka smatra da je važno aktualizovati i učiniti dostupnim dela onih, koji su trasirali put kulturi vojvođanskih Slovaka u prošlosti, jer detaljno poznavanje kulturne prošlosti će nam omogućiti da se dobro orijentišemo i u sadašnjosti i da još bolje koncipiramo strateške i razvojne planove u budućnosti. ZKVS nema kapaciteta da dosledno obeležava sve godišnjice i jubileje, ali u 2015. godini želimo da se koncentrišemo, pre svega, na ove godišnjice i jubileje:

180. godišnjicu rođenja i 100. godišnjica smrti Emila Kolenjija – postavljanje table u Hajdušici,

obeležavanje nedoživljenog 80. rođendana Juraja Tušiaka (tom prilikom pripremiti u ZKVS tematsko veče za decu),

pripremiti muzičko veče posvećeno Juraju Feriku koji će ove godine proslaviti svoj životni jubilej ‒ 80 godina života (19. maja 1935),

dati doprinos proslavi 60. godišnjice Galerije naivne umetnosti u Kovačici,

dati doprinos proslavi 50. godišnice „Susreta u Pivničkom polju“,

planirati dve nove edicije Acta Historica Vojvodinica Slovaca a Acta Literaria Vojvodinica Slovaca i objaviti rodoslov porodice Lehotski prilikom obeležavanja 100. godišnjice smrti učitelja K. M. Lehotskog,

u novembru organizovati okrugli sto povodom obeležavanja 100. godišnjice smrti Jozefa Podhradskog.

ZKVS u će okviru mogućnosti učestvovati i u drugim aktivnostima i obeležavanju godišnjica i jubileja.

ZKVS je pripremio za Međunarodni dan žena prezentaciju najnovije knjige Slovakinje ‒ životne priče Slovakinja u Vojvodini, koje je objavio Zavod.

S obzirom na to da je ZKVS već niz godina dobija iz sistema donacija Slovačke republike podršku u cilju izrade portreta ličnosti iz istorije vojvođinskih Slovaka, planiramo da u 2015. godini realizujemo izložbu ovih portreta. Pretpostavljamo da će se u 2015. godini zbirka uvećati za portrete: Feliksa Kutljika, Gustava Maršala Petrovskog, Juraja Tušjaka i Pavela Mučajija. Njihovi autori su akademski umetnici Pavel Pop a Pavel Čanji i zahvaljujući ovoj sistematičnoj podršci možemo dragocenu likovnu kolekciju ZKVS učiniti dostupnom i javnosti. Pretpostavljamo da će izložbu portreta realizovati uoči našeg nacionalnog praznika – Slovačkih narodnih svečanosti. Sadržaj programa bi trebalo da bude predstava svih dvanaest ličnosti prirodnim i zanimljivim multimedijalnim programom.

Program 4: Programi stručnog usavršavanja i obrazovanja u oblasti kulture i umetnosti

ZKVS je 2014. godine uspešno realizovao dve stručne edukacije za moderatore festivala i kulturnih manifestacija. U ovoj nameri žalimo da nastavimo i u 2015. godini i zato ćemo se obratiti novim relevantnim stručnjacima u Republici Slovačkoj, koji će obučavati učesnike edukacije osim u sferi javnog nastupa i u sferi jezika, improvizacije i sl.

ZKVS smatra da su edukcije u oblasti kulturnog menadžmenta, kao i protokola i ubuduće veoma potrebne. Sve manifestacije se mogu realizovati kvalitetnije, kako po pitanju sadržaja i svrhe, tako i u smislu finansijske realizacije. Potrebno je znanje, ali i odvažnost ova saznanja primeniti u praksi. Zbog toga, Zavod organizuje edukacije iz efikasne komunikacije i pregovaranja. Svima, koji su zaiteresovani da se profesionalno istupaju u ulozi menadžera i pregovarača, potrebno je podizane kvaliteta interne i eksterne komunikacije, poboljšanje efikasnosti komunikativnih situacija i proširenje postupaka savladavanja psihičnog stresa na poslu, povećanje efikasnosti rešavanja problema.

Metodični postupci, koji će biti prisutni u realizaciji svih edukacija, se sastoje u praktičnim, intenzivnim interaktivnim treninzima uz korišćenje grupnih i individualnih zadataka, kao što su vežbe, rešenje zadataka slučaja, igranje uloga i pružanje povratne informacije upravljanom diskusijom ili primerima iz prakse.

RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKO ODELJENJE

Razvojno-istraživačko odeljenje se bavi naučnim i stručnim istraživanjem manjinskog života, kulture i umetnosti slovačke nacionalne zajednice u AP Vojvodini, istražuje i analizira mrežu kulturnih ustanova, organizacija i udruženja vojvođanskih Slovaka i njihovih potreba i funkcionisanja; istražuje normativnu aktivnost u manjinskoj kulturi; vodi finansijsku politiku i ekonomiju kulture i obezbeđuje izvore finansiranja (budžetsko finansiranje, pokloni sponzorisanje i sl.). Razvojno-istraživačko odeljenje istražuje projekte za primenjena i razvojna istraživanja u kulturi i umetnosti – opšte studije i analize, prati probleme prilikom primene zakona i pratećih propisa, kao i učinak njihove primene u oblasti kulture; izrađuje planove i projekte budućeg razvoja kulture; predlaže konkretne modele transformacije u ovoj oblasti; predlaže finansijske instrumente i standarde u pojedinim kulturnim i umetničkih aktivnostima kao forme decentralizacije v oblasti kulture. Razvojno-istraživačko odeljenje se bavi i obrazovanjem i doškolovavanjem radnika u pojedinim oblastiama kulture i umetosti, kao i organizacijom naučnih i stručnih okupljanja, simpozijuma, savetovanja, seminara, okruglih stolova, tribina i sl.

Program 5: Izdavačka delatnost ZKVS

U okviru izdavačke delatnosti planira ZKVS 2015. godine da objavi:

GODIŠNJAK ZKVS „MAJAK“ (kolektiv autora)

Radi se o važnom godišnjem izveštaju ZKVS, izrađenom dvojezično, ilustrovanom fotografijama i uređenom modernim dizajnom. Ovoglasilo je sadržinski podeljeno na osnovne rubrike, koje ujedno predstavljaju oblasti delatnosti ZKVS: Informaciono-dokumentaciona i komunikaciona delatnost (INDOK), Razvojno-istraživačka delatnost, prezentacija kulture Slovaka u Srbiji i Međunarodna saradnja u ZKVS. Ujedno sadrži adresar slovačke kulture i druge korisne teme. Godišnjak ima oko sto strana štampa se u punom koloru, izlazi u tiražu 200 komada i nije prodajni. Cilj izdavanja godišnjaka „Majak“ jeste da na jednom mestu sažme sve aktivnosti, koje je ZKVS u prethodnoj godini realizovao i predstavljao javnosti kroz atraktivne fotografiije i tekstove.

ZBORNIK X MUZIKOLOŠKE KONFERENCIJE (urednica Milina Sklabinski)

Zbornik sadrži devet muzičko-teorijskih, etnomuzikoloških i kulturoloških priloga, koji su pročitani na X muzikološkoj konferenciji realizovanoj pod nazivom „Slovačka muzika u Vojvodini“. Prilozi: PhDr. Hana Urbancova, DrSc., Mgr. art. Kristina Lomenova, prof. PaedDr. Milan Pazurik, CSc., doc. PhDr. Mihal Babiak, Mr., prof. PhDr. Oliver Bakoš, PhD., Mgr. Katarina Kiraljova PhD., PhDr. Zuzana Drugova a Mgr. art. Martin Urban. Urednica zbornika je Milina Sklabinski a rezime  se objavljuje na slovačkom i na srpskom jeziku. Zbornik nije prodajni.

SLOVACI U VOJVODINI (prof. PhDr. Jan Botik, DrSc.)

Prilozi problematici kulturi, načinu života i identiteta slovačke manjine u Srbiji

ZKVS 2015. godine finalizira rad na monografiji o istorijskom i kulturnom razvoju vojvođanskih Slovaka sa naglasom na njihovo poreklo, migraciona kretanja, naseljavanje, kulturno trajanje, kulturne promene i grupne identite u višenacionalnoj i multikulturnoj sredini Vojvodine. Njen autor prof. PhDr. Jan Botik, DrSc. sproveo je 2014. godine obimno istraživanje, skupio fotografski i drugi materijal i pripremio pojedina poglavlja (Slovačka naselja u Bačkoj, Banatu i Sremu, Puštanje korenja i formiranje slovačke enklave u Vojvodini, Evangelistička crkva i luteranizam u životu vojvođanskih Slovaka, Tradicionalna agrarna kultura, Naselja, građevine i stanovanje, Namirnice i ishrana, Odeća i odevanje, Zanati i domaća proizvodnja, Seoska sredina i porodice, Kalendarski i porodični običaji, Narodna pesma i muzika, Emigracija preko okeana i reemigracija u zemlju predaka, Kontinutet i diskontinuitet u etnokulturnom razvoju vojvođanskih Slovaka, Bilingvizam, sinkretizam i dvostruka kulturna pripadnost kao posledica međuetničkih kontakata i interkulturalne povezanosti, Slovaci u multietničkom društvu Vojvodine i Srbije). U drugoj etapi realizacija projekta zahteva jedno do dva desetodnevna studijska putovanja rukovodioca projekta J. Botika, u vezi sa uredničkim i kosultativnim aktivnostima, vezano sa finalizaciju rukopisa monografije, pripremu publikacije u štampu uključujući posebnu pripremu ilustrativnog materijala, kao i njenu štampu. Obim dela je oko 300 stranica sa bogatim fotografskim ilustrativnim materijalom. Monografija bi trebalo da bude još jedno kapitalno delo ZKVS.

MONOGRAFIJA SELA VOJLOVICA (Istraživački tim FF UK iz Nitre pod rukovodstvom prof. Jaroslava Čukana)

Stručno-istraživački tim prof. PhDr. Jaroslava Čukana, CSc., je do sada u našoj sredini pripremio niz monografija lokalnih sredina: Erdevik, Pivnica, Boljovce, Silbaš, takođe je istraživao slovačke zajednice u okolnim državama i objavio publikaciju iz Soljana u Hrvatskoj, kao i iz rumunskog Butina. Istraživački tim se 2014. godine koncentrisao na Slovake koji žive u Vojlovici i pripremio za štampu monografiju, koja rečju i fotografskim materijalom pruža pregled kulturnih tradicija ovdašnjih Slovaka. Kolektiv autora je obradio teme: 1. Žabenski, Marijan: Kulturna geografija, 2. Kuljik, Branislav: Istorija crkvene opštine, 3. Dubska, Mihala: Kulturni potencijal, 4. Kurpaš, Mihal: Tradicionalna arhitektura, 5. Čukan, Jaroslav: Međulokalni kontakti i uslovi formiranja kulture, 6. Lenovski, Ladislav: Identitet Vojlovičana, 7. Mihalik, Boris: Društva i udruženja, 8. Mihaljik, Boris: Kontakti sa matičnom zemljom i sa inostranstvom, 9. Zima, Roman: Jela, pića i kultura služenja jela, 10. Lenovski, Ladislav: Tradicije običaja, 11. Ambrozova, Jana: Analiza folklora epohe, 12. Jarek, Marijan: Zbornik tradicionalnih pesama. Tekstovi su dopunjeni bogatim fotografskim materijalom koji čine istorijske fotografije dobijene od informatora i aktuelni snimci pojedinih autora. Recenziju monografije je napisao doc. PhDr. Mihal Babiak, Mr.

ZA SUNCEM U PODNE (Prof. Dr. Jan Babjak, DrSc.)

Na predlog autora Jana Babjaka ZKVS planira da po drugi put finansijski podrži publikaciju „Za suncem u podne“. Radi se o materijalu čiji je obim 600 strana, u kom su obuhvaćena dugogodišnja istraživanja Jana Babjaka o doseljavanju Slovaka na Donju zemlju. Recenzije je napisao Jan Jančovic i Rastislav Surovi. J. Jančovic piše: „Autor je u obimanom sadržaju obuhvatio sve županije na teritoriji današnje Mađarske, gde su se Slovaci privremeno ili trajno nastanili. Više se bavi Peštanskom i Bekeškom županijom, ali Slovake pronalazi i u Prekodunavskoj Mađarskoj i skoro na celoj teritoriji današnje Mađarske i to na mestima, na kojima je slovačko življe bezmalo nestalo. Prelazi u Vojvodinu, bavi se teritorijom Bačke, Sremom, Banatom i slično opisuje nastanak sela, koja su tamo nastala i u njima nastanjenim Slovacima. U mnogim slučajevima navodi nove činjenice i otkriva nova mesta i tok  života nastanjenih Slovaka. Pod nazivom „Slovaci i nakon više godina glavnog smera naseljavanja“, piše o Slovacima i mestima njihovog nastanjivanja u Rumuniji, Hratskoj i na Balkanu u Bugarskoj, u Bosni i Hercegovini i na Kosovu.“

Edicija SLOVART

Monografija „Marija Gaškova“ je pripremljena za štampu 2014. godine. Njeno štampanje treba realizovati 2015. godine a zatim je na odgovarajući način predstaviti javnosti. S obzirom na to da se radi o osnivanju nove edicije, nužno je angažovanje stručnog tima, koji izrađuje i obrazlaže predlog, kako će se ova edicija razvijati. Tim bi trebalo da uzima u obzir slovačke vojvođanske umetnike i da postepno obrađuje i predstavlja njihovo obimno delo.

Edicija DOKTORSKE DIZERTACIJE

Gabrijela Gubova: SLOVACI U KRALJEVSTVU SHS (1918 – 1919).

Radi se o zajedničkom izdavanju sa Zavodom za kulturu vojvođanskih Slovakov. Recenziju je napisao Valerijan Bistricki. Izaći će kao treći tom u ovoj ediciji. Planirano je 10 štamparskih tabaka.

Program 6: Konferencije i simpozijumi

Povodom 270 godina od dolaska Slovaka u Vojvodinu, a na predlog Katedre za slovački jezik Univerziteta Konstantina Filozofa u Nitri, ZKVS će organizovati međunarodnu konferenciju pod nazivom: 270 godine živog slovačkog jezika u Vojvodini i na Donjoj zemlji. Autor projekta konferencije je Mgr. Samuel Koruniak ‒ glavni koordinator događaja. Okvirni termin konferencije: 11. – 13. septembar 2015. Cilj konferencije jeste da sagleda razvoj standardnog slovačkog jezika, ne samo na teritoriji današnje Vojvodine, uključujući dijalekte, nego i u ostalim regionima istorijske teritorije Donje zemlje, pre svega u Mađarskoj, Rumuniji i Hrvatskoj. Vodiće se računa i o tome sa kakvim problemima vezanim za jezik se bore Slovaci na teritoriji Donje zemlje i šta bi trebalo preduzeti da se slovački jezik očuva makar u takvom obliku, u kom se nalazi danas u ovoj teritoriji. Sastavni deo konferencije biće i prilozi o diferencijama jezičkih formi slovačkog jezika u odnos prema formama u Slovačkoj i o obrazovanju Slovaka na maternjem jeziku, o njihovoj štampi, tradicijama i sl. Sa ove međunarodne konferencije će biti objavljen zbornik. Konferencija će imati tri sekcije:

1. Istorijski razvoj kulturnog i standardnog slovačkog jezika na Donjoj zemlji, 2. Savremeni pregled stanja slovačkog jezika na teritoriji Srbije, Mađarske, Rumunije i Hrvatske, 3. Strategije, mogućnosti i ciljevi očuvanja nivoa standardnog slovačkog jezika, njenog kultivisanja, modernizacije nastave slovačkog jezika u školama, unapređenje slovačkog jezika na Donjoj zemlji.

XI muzikološka konferencija

ZKVS organizuje jedanaesti susret muzičkih stručnjaka i muzikologa na temu slovačka muzika u Vojvodini. Učesnici će o konferenciji biti obavešteni putem poziva i isto kao i prehodnih godina, radiće se o ličnostima iz oblasti muzičke nauke, muzikologije, etnomuzikologije, muzičke pedagogije i drugih grana ‒ od institucija u Slovačkoj, iz okolnih država i iz Srbije. Računamo i na stručnjake iz prakse, od kojih očekujemo impulse za praktična rešenja problematike muzičkog života u Vojvodini.

ZKVS će se uključiti i u organizaciju drugih konferencija, čiji sadržaj korespondira sa misijom naše ustanove.

Program 7: Kreativnost u službi razvoja slovačke kulture

ZKVS će nastaviti sa pripremanjem programa koji se tiču fotokonkursa na temu: „Najkreativnije fotografije slovačke kulturi u Vojvodini“, a takođe priprema i javno proglašenje najupešnijih fotografija konkursa. Već nekoliko godina ZKVS nagrađuje najuspešnije učestnike fotokonkursa digitalnim fotoaparatom i prigodnim poklonima. Ovogodišnji fotokonkurs će se realizovati u znaku traganja za najstarijim razglednicama iz slovačkih vojvođanskih sela.

ZKVS će nastaviti sa pripremanjem novih emisija za Radio Vojvodinu pod nazivom Portreti značajnih ličnosti slovačke vojvođanske kulture. Reč je o audio-emisijama koje se sastoje od dvanaest delova posvećenih značajnim ličnostima, koje su dale svoj doprinos opštem razvoju kulture, nauke, prosvete, crkve ili privrede vojvođanskih Slovaka, ali i svih ostalih naroda, koji žive na ovoj teritoriji. Svakog meseca ćemo predstavljati najznačajnije kulturne poslenike, učitelje, sveštenike, pisce ili slikare, odnosno ličnosti iz svih sfera kulturnog života vojvođanskih Slovaka.

Kao i prethodnih godina, ZKVS će podržati postavljanje pozornišne predstave za decu „Božićna priča“, koju će predstaviti uoči Božića u prostorijama ZKVS. Ovakvi predbožićni susreti udružuju slovačku decu i daju im do znanja da kuća slovačke kuture jeste i njihova kuća.

INFORMACIONO-DOKUMENTACIONO I KOMUNIKACIONO ODELJENJE (INDOK)

Informaciono-dokumentaciono odeljenje i komunikaciono odeljenje sarađuje sa lokalnim samoupravama i ustanovama kulture, sa naučnim ustanovama i udruženjima građana u oblasti kulture, kao i sa pojedincima u zemlji i inostranstvu, proučava njihov kulturni razvoj, pogotovo razvoj kulturnih ustanova u AP Vojvodini i skuplja dokumentacioni materijal iz svih oblastí života, kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka na klasičan način i elektronski, digitalizacijom.

Objavljivanje knjiga, brošura, časopisa, novina, kompaktni diskovi i druge publikacije. Prati aktuelno stanje u svim oblastima kulture i umetnosti, pogotovo sa aspekta primene zakona i zakonskih propisa, finansijske politike, menadžmenta i turizma u kulturi i sl. Uspostavlja saradnju sa sličnim istraživanjima, obrazovnim, informacionim i dokumentarnim sredinama u Srbiji i inostranstvu, pogotovo sa ustanovama u Republici Slovačkoj i susednim zemaljama.

Formira elektronsku arhivu i bazu podataka ustanova u oblasti kulture i umetnosti, kulturnih programa, festivala, smotri i memorijala, kulturno-umetničkih društava i udruženja, nagrada, bibliografiskih padataka, koji se odnose na eminentne stručnjake u pojedinim oblastiama kulture u umetnosti, izdavača i biblioteka, snimanja, distribucije i prikazivanja umetničkih i dokumentarnih filmova i njihovog presnimavanja na videokasete, profesionalna i amaterska pozorišta, muzičkih grupa i orkestara, galerija, likovnog stvaralaštva i izložbe, umetničkih kolonija, nepokretnih kulturnih dobara i njihove zaštite, arhiva i muzeja i međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti. Organizuje i razvija turističku delatnost u oblasti kulture.

Program 8: Kultura vojvođankih Slovaka ON LINE

Portal kulture vojvođanskih Slovaka se nalazi na adresi www.slovackizavod.org.rs. Od 2009. godine, od kada ga ZKVS održava postao je najčešće posećivani medij i ozbiljan partner ostalih internet, štampanih, televizijskih i radio medija. Portal se razvija sa aspekta sadržaja i osnova tog razvoja je svakodnevni rad centrale ZKVS. Od januara do novembra 2014. godine ovaj portal je posetilo oko 200 000 posetilaca. Posetiocima planiramo i u 2015. godini da ponudimo preko 200 vesti, rad fotogalerija i stručnih priloga iz rubrike „Iz mog ugla“, brojni pozivi, kalendar manifestacija, novi tekstovi o medijima vojvođanskih Slovaka, o časopisima i periodikama publikacijama, aktuelnim izdanjima, društvima, artefaktima materijalnim i nematerijalnim kulturnim nasleđem i mnoge druge teme iz žive slovačke vojvođanske kulture. Na portalu će se kao novina nalaziti kviz pod nazivom „Testiraj svoje znanje iz kulturne istorije vojvođanskih Slovaka“, biće preporučeni novi naslovi, objavljena dokumenta o radu ZKVS i o najnovijim njegovim projektima i sl. Tekstove prevodimo na srpski jezik a delimično i na engelski jezik.

Portal skuplja dokumentarni materijal iz svih oblasti života, kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka i vrši tome osnovnu funkciju Zavoda, ktora je definisana statutom, pre svega u Informaciono-dokumentacionom i komunikacionom oddeljenju.

Program 9: Baze podataka kulture vojvođanskih Slovaka

Elektronska baza podataka slovačke vojvođanske kulture, koju je ZKVS počeo da gradi 2010. godine, je jedinstveno mesto, na kom se skupljaju elektronska svedočanstva o kulturnom nasleđu i savremeno kulturno stvaralaštvo vojvođanskih Slovaka. I u 2015. godini imamo nameru da je proširujemo brojnim fotografijama, skeniranim materijalima, kao i muzičkim i video sadržajem. U ZKVS je 2014. godine je objavljena digitalizovana celoživotna zbirka slovačkog dijalekta prof. Danijela Dudoka i ova digitalizovana zbirka, koju čini preko 100 kaseta, će se postepeno uvrštati opremnljena odgovarajućim opisima u bazu podataka. Takođe svakodnevno u Zavod pristižu mnogi drugi tekstovi na DVD nosačima, koji se zatim uvrštaju u bazu podataka.

MEĐUNARODNA SARADNJA

U skladu sa svojim statutom razvija ZKVS međunarodnu saradnju u oblasti nauke, kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka u cilju unepređenja i razvijanja međunarodne kulturne saradnje slovačke nacionalne manjine u Vojvodini sa matičnom zemljom, sa susednim zemljama i regionima i sa drugim državama u Evropi i u svetu u to razmenom gostovanja pozorišnih, muzičkih i folklornih ansambala, izložbi likovnih dela i muzejskih zbirki, razmenom stručnjaka, stvaralaca i umetnika, razmenom knjiga, časopisa, CD-ova u drugih publikacija, organizovanjem naučnih i stručnih simpozijuma, okupljanja i seminara u oblasti kulture i umetnosti i sl. Zavod će u pripremama projekata iz oblasti kulture i umetnosti sarađivati i sa međunarodnim organizacijama.

Program 10: Prezentacija slovačke vojvođanske kulture u inostranstvu

Manifestacija pod nazivom „Open days“ se svake godine u oktobru održava u Briselu. Reč je o evropskom danu regiona i gradova u okviru kog se omogućava izgradnja kapaciteta za direktnu komunikaciju o poslovima Evropske unije i njihovim uticajima na lokalni nivo. AP Vojvodina već nekoliko godina organizuje manifestaciju „Dani Vojvodine“. Resorni sekretarijat za kulturu i obrazovanje je odlučio da će u ovoj godini ponovo predstaviti zavode za kulturu vojvođanskih Mađara, Rumuna, Rusina, Hrvata i Slovaka. Svaki Zavod će odrediti sa kojim kulturnim temama će se ove godine predstaviti na pomenutoj manifestaciji i u skladu sa tim će obezbediti finansijska sredstva. U trenutku predavanja finansijskog plana utvrđuju se mogućnosti prezentacije Zavoda. Na to će se nadovezati konkretni program. U svakom slučaju Zavod će tako važan događaj realizovati u saradnji sa priznatim stručnjacima i pripremiće reprezentativni multimedijalni program o životu Slovaka u Srbiji.

Aktivnosti u inostranstvu će u 2015. godini biti zasnovane na uzajamnoj i namenskoj saradnji ZKVS sa kulturnim i obrazovnim institucijama i ustanovama u Republici Slovačkoj. Na osnovu poziva mnogih institucija planiramo da odreagujemo pozitivno i u okviru mogućnosti predstavimo naš rad, kao i razultate dosadašnje delatnosti.

ZKVS će i ubuduće unapređivati odnose između Slovaka sa Donje zemlje, odnosno iz Mađarske, Rumunije i Hrvatske. Zajedničko apliciranje sa projektima na konkursima Kancelarije za Slovake u dijaspori i njihova realizacija je dobar način učvršćivanja ove saradnje.

ZKVS će i u 2015. godini tražiti mogućnost saradnje sa Slovacima u svetu. U tom smislu biće partner Svetskog udruženja Slovaka u dijaspori, kao i drugih reprezentativnih slovačkih udruženja i ustanova u Evropi i inostranstvu.

III. TROŠKOVI U VEZI SA RADOM ZKVS U 2015. GODINI

(plate zaposlenih, materijalni izdaci, osnovne potrebe, održavanje…)

Nadoknada za rad se određuje u skladu sa Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama (Službeni glasnik RS, broj 25/2010) na osnovu ispunjavanja osnovnih traženih uslova, kao i na osnovu rezultata u svakodnevnoj praksi. U planu se predviđa isplata tri stalna zaposlena koji su u radnom odnosu u ZKVS.

Nadoknada za rad članova Nadzornog odbora i Upravnog odbora je određena odlukom AP Vojvodine.

Nesmetani rad ZKVS zahteva planiranje sredstava za tekuće račune (iznajmljivanje prostorija od JP Poslovni prostor, grejanje, telefon, internet, električna energija i sl.), osiguranje u DDOR-U, tekuće popravke, materijalni izdaci u vezi sa papirima i sa drugim potrošnim materijalom. Takođe je potrebno redovno plaćati i knjigovodstvene i pravne usluge.

Sastavni deo ovog plana je predlog finansijskog plana, koji je zasnovan na Planu i programu rada ZKVS za period januar – decembar 2015.

Milina Sklabinski

direktorka

Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka

U Novom Sadu, 24. januara 2015.