Kulturno-umetničko društvo Bratstvo, Hajdučica

Spolok Bratstvo je založený roku 1979 kedy bol činný pod menom Bratstvo a jednota. Prvá tanečná skupina sa zoskupila koncom roka 1978, keď sa osada pripravovala pre televízne vysielanie Vedomosti – bohatstvo (Znanje – imanje), ktoré sa v nasledovnom roku nakrúcalo v Hajdušici. Prvú tanečnú skupinu začala nacvičovať učiteľka Valentina Đokovićová a neskoršie túto prácu na seba prebral Vladimír Hudec, ktorý bol aj prvým choreografom tohto spolku. V tom istom roku Hajdušičania po prvýkrát vystupovali v Hložanoch. V dôsledku nezáujmu občanov o folklór tanečná skupina mala viacročnú prestávku a po prestávke prvé vystúpenie mali r. 1986 na FF Tancuj, tancuj… v Báčskom Petrovci. Zúčastnili sa aj o dva roky neskoršie na festivale v Boľovciach, kde sa obecenstvu predstavili tancom a obyčajou spracovania konôp Mejačky a v tom istom roku bol spolok aj úradne registrovaný . Nasledovala pokrajinská folklórna prehliadka v Bajmoku, festivaly v Lúgu a v Jánošíku a zase veľká prestávka a to kvôli finančným nedostatkom, nedostatku orchestra, ale aj nezáujmu mládeže. V roku 2002 sa spolok zase zoskupil, no iba so šiestimi pármi. Na podnet ženského cirkevného spevokolu obnovili choreografiu Mejačky, s ktorou vystúpili roku 2004 na festivale v Hložanoch a boli odmenený striebornou plaketou. Práve Mejačky boli inšpiráciou pre gala koncert na SNS roku 2004. V nasledovnom roku spolok bol znovu registrovaný a to pod menom Bratstvo. Zvolený bol predseda spolku, tajomník a deväťčlenný výkonný výbor. V tom istom roku vystúpili na FF Tancuj, Tancuj… v Jánošíku a dostali striebornú plaketu.

Foto: Vladimír Hudec

KUS Bratstvo má za sebou aj početné vystúpenia na srbských festivaloch. Niekoľkokrát sa zúčastnili na podujatí Narodni sabor Prođoh Levač – prođoh Šumadiju, ktorý sa každoročne uskutočňuje v Rekovci, v blízkosti monastýru Kalenić. Zúčastnili sa aj na veľkonočnom festivale v Poľane pri Požarevci, v Tečići, vo Vršci na medzinárodnom festivale Vršački venac a tiež boli hosťom v televíznom vysielaní Žikina šarenica. Rroku 2009 v marci sa hajušickému súboru podarilo po prvýkrát odcestovať na Slovensko, kde sa zúčastnili na Festivale študujúcej mládeže Trnavského samosprávneho kraja.

Foto: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

V zložení súboru vystupuje aj dvanásťčlenná ženská spevácka skupina a osemčlenná mužská spevácka skupina. Sólové speváčky mali svoje prvé vystúpenie na festivale ešte v roku 1970, boli to speváčky Paulína Blanková a Zuzana Melichová, ktoré sa zúčastnili na mládežníckom festivale v Kysáči. Na festivale V pivnickom poli sa Hajdušičania mnohé roky nezúčastňovali. Prvé vystúpenie na tomto festivale zaznamenala Anna Žižiková v roku 1999. V nasledovných rokoch Hajdušicu predstavovali Gabriela Kročeková a Paulína Blanková. Okrem na festivale V pivnickom poli Paulína Blanková sa spolu so svojou sestrou Annou Nagyovou viackrát zúčastnila aj na Banátskom festivale v Padine.

Foto: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

Okrem staršej folklórnej skupiny aktívna je aj najmladšia skupina Lastovičky, ktorá zoskupuje deti školského veku. Súbor sa každoročne zúčastňuje na Zlatej bráne a choreografkou je učiteľka hudobnej výchovy a slovenského jazyka Ľuboslava Tomečeková.

Súčasne má súbor svoj päťčlenný orchester a predsedom spolku je Michal Hrudka.

V roku 2009 KUS Bratstvo bol po prvákrát organizátorom FF Tancuj, tancuj a svoju úlohu, podľa festivalových odborníkov, vykonal na výbornú.

Foto: Igor Bovdiš


Jasmina Pániková

Vidi još: 
Reference: 

ONJANOVIĆ, Živorad: Hajdučica 1405 – 1979. Vršac: Sloboda 1979. 24 s.

HUDEC, Vladimír: K 30. Výročiu prvej účasti kultúrno-umeleckého spolku Bratstvo z Hajdušice na Festivale Tancuj, tancuj… In: Hajdušica 31. mája – Informátor. KUS Bratstvo 2009. 16 s.