Publikacije

U kategoriji Publikacije nalaze se knjižna izdanja vojvođanskih Slovaka iz oblasti muzike u PDF formatu.

Podaci se postepeno obrađuju u dodaju. 

Ako ste zainteresovani za saradnju u kreiranju novog sadržaja ovog tipa, možete nas kontaktirati preko kontakt obrasca na portalu.