Koncert dela Vilijama Figuša Bistrog – Na zelenej lúčke

  • Autor: Viliam Figuš Bystrý
  • Izdavač: ÚKVS a Rádio Nový Sad
  • Datum: 30.11.2013
  • Komorný zbor Musica Viva, Báčsky Petrovec
  • Dirigent: Mariena Stankovićová – Kriváková, Anna Medveďová
  • Klavír: Vladimír Kováč
  • Skladba: Na zelenej lúčke

na_zelenej_luke.mp3