Koncert dela Vilijama Figuša Bistrog – Limbora, limbora

  • Autor: Viliam Figuš Bystrý
  • Izdavač: ÚKVS a Rádio Nový Sad
  • Datum: 30.11.2013
  • Komorný zbor Musica Viva, Báčsky Petrovec
  • Dirigent: Mariena Stankovićová – Kriváková, Anna Medveďová
  • Klavír: Vladimír Kováč
  • Skladba: Limbora, limbora

limbora_limbora.mp3