Narodni orhestar RT Vojvodine i solisti Roman Malatinec i Martin Budinski iz Slovačke republike

Autor: slovačka narodna pesma
Datum: 05.10.2009

Ovo muzičko izdanje sadrži 9 slovačkih narodnih pesama u interpretaciji Romana Malatinca (vokal, fujara, frula, duvački instrument pod nazivom dvojačka) i Martina Budinskog (cimbal). Prve tri pesme prati Narodni orhestar RTV sa Šenom Ignacom (prva violina) pod vodstvom dirigenta Juraja Ferika.

Muzika sa CD-a bila je prezentovana na IV. Festivalu slovačkih lirskih pesama KULPIN 2009 dana 6. novembra u Studiju M Radija Vojvodine, u revijalnom delu festivala, posvećenom tridesetogodišnjem radu vojvođanskog muzičara i kompozitora Ondreja Maglovskog.

Muzička režija: Petar Popa

Tonska obrada: Janoš Hajduk

Tradd.-arr.: Martin Budinski: Orie Janík, orie zem; solo  fujara i vokal: Roman Malatinec i Narodni orhestar RTV.

You need Flash player to see this content.