Martin Kmeć

etnomuzikolog, pedagog, kompozitor i dirigent

Martin Kmeć
( 19. februar 1926 – 6. april 2011 )

Mr Martin Kmeć je rođen 19. februara 1926. god. u Bajši. Osnovnu školu je završio u Silbašu a niže razrede gimnazije u Bačkom Petrovcu. Od 1940.god. pohađa Učiteljsku školu u Somboru. Za vreme okupacije nastavlja sa pohađanjem Učiteljske škole (na mađarskom jeziku) u Novom Sadu i sistematski uči sviranje na violini. Školovanje nastavlja na Evangelističkoj učiteljskoj školi u Miškolcu (Mađarska). 1944. god. kao učenik srednje škole ulazi u sastav narodno-oslobodilačke vojske, pored ostalog je i dirigent hora I. Bataljona XIV. VU slovačke brigde. Učiteljsku školu je završio u Vršcu.

Radio je kao učitelj u osnovnoj školi u Kulpinu, Kisaču i Selenči. Bio je angažovan kao umetnički rukovodilac hora, primaš, a takođe aktivan i u zapisivanju narodnih pesama. Pored toga pohađao je dirigentske kurseve. Nakon završetka Muzičke akademije 1960. god. primljen je u Udruženje folklorista Jugoslavije, od tada je aktivno učestvovao na njegovim kongresima. Kao profesor muzike kratko je radio u gradu Užice, a zatim 4 godine u srednjoj muzičkoj školi u Subotici, gde je predavao muzičko-teorijske predmete i svirao u filharmoniji. Zatim je predavao u Učiteljskoj školi u Somboru, gde je takođe svirao u simfonijskom orkestru na violi. U gradu Negotin je radio 9 godina i predavao na Pedagoškoj akademiji i radio kao profesor na fakultetu.

Nakon što se preselio u Novi Sad, predavao je na Pedagoškoj akademiji Moše Pijade a 1979. god. je bio primljen u Udruženje muzičkih kompozitora i muzikologa SAP Vojvodine. Od 1989. do 1991. god. je vršio funkciju Udruženja folklorista Vojvodine. 1990. god. je odbranio Magistarski rad iz oblasti etnomuzikologije. Učestvovao je na susretima narodne muzike u Kečkemetu u periodu 1982-1985, gde je dobio medalju Zoltana Kodaljija za saradnju na polju narodne muzike susednih država.

Kao kompozitor pisao je dela za klavir, hor, kao i kompozicije za slovačke festivale. Njegova dela snimljena su u Novosadskom radiu a kompoziciju „Božská iskra“ autora Pavela Jozefa Šafarika napisao je za mešoviti hor istoimenog kulturno-umetničkog društva iz Novog Sada.

Martin Kmeć je svojim životnim delom dao značajan doprinos muzici vojvođanskih Slovaka kako svojim kompozitorskim i pedagoškim radom, tako i svojim naučno-istraživačkim radom, kojim je definisao specifičnosti i osobitosti narodne pesme vojvođanskih Slovaka.

Milina Sklabinski