Ličnosti slovačkog muzičkog života

Među ličnosti muzičkog života vojvođanskih Slovaka svrstavamo muzičare svih profila koji su svojim pedagoškim, interpretatorskim, kompozitorskim, dirigentskim, odnosno muzičko-teorijskim radom uticali na razvoj muzičkog života u svim sredinama gde žive Slovaci.

Među ličnosti muzičkog života svrstavamo one ličnosti koje su u prošlosti izgradile osnove slovačke muzičke kulture, kao i ličnosti koje su u sadašnjosti aktivne na ovom polju.

Ličnosti su svrstane po abecednom redu, više informacija o određenoj ličnosti ćete dobiti kada kliknete na ime i prezime.