U ZKVS portreti značajnih Slovaka – Jozefa Podhradskog i Jana Branislava Mičatka

Zbirka portreta ličnosti vojvođanskih Slovaka uvećana za dva nova umetnička dela.

Projekt pod názvom Portréty slovenských vojvodinských osobností už tretí rok za sebou realizuje ÚKVS a podporuje ho Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Prvé štyri portréty v roku 2011 namaľoval Pavel Pop, o rok neskôr dva portréty zhotovil Pavel Čáni a v tomto roku sa do projektu opäť zapojil akademický maliar Pavel Pop. Jeho štetcom sú tentokrát zachytené podobizne Jozefa Podhradského a Jána Branislava Mičátka. Cieľom projektu je umeleckým spôsobom oživiť osobnosti z kultúrnej minulosti vojvodinských Slovákov. Projekt zároveň prispieva k väčšej propagácii slovenskej vojvodinskej kultúry v Srbsku, na Slovensku a v zahraničí, ale podnecuje aj súčasnú výtvarnú tvorbu akademických maliarov z radov vojvodinských Slovákov.

Doposiaľ zhotovené portréty Karola Miloslava Lehotského, Michala Milana Harminca, Vladimíra Hurbana Vladimírova, Paľa Bohuša, Zuzky Medveďovej, Michala Babinku, Jozefa Podhradského a Jána Branislava Mičátka sú vystavené v galérii Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Po doplnení zbierky ÚKVS plánuje usporiadať výstavu, ktorá bude putovného charakteru.