Narodna arhitektura Slovaka sa „Donje zemlje“

Medzinárodný výskumný projekt, ktorého nositeľom je Slovenské národné múzeum – Historické múzeum z Bratislavy a partnerom Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov podpísal zmluvu o realizácii prvého výskumného projektu s Historickým múzeom Slovenského národného múzea zo Slovenska. Ide o prípravu a realizáciu výskumného projektu História tradičných slovenských domov na Dolnej zemi, ktorého jedna časť sa bude realizovať v slovenských lokalitách v Srbsku (Vojvodine).

Termín realizácie projektu Ľudové staviteľstvo a bývanie Slovákov na Dolnej zemi je naplánovaný na obdobie od 2010-2012 roku a jedna časť výskumu bude prebiehať aj v slovenských lokalitách v Maďarsku.

Plnenie obsahu projektu bude realizované nasledovne:

1. etapa: Vypracovanie okruhu otázok pre vybraných informátorov v slovenských lokalitách: máj 2010

  • Samotný výskum v teréne: jún 2010 – november 2010

2. etapa: Spracovanie výsledkov výskumu: december 2010 – november 2011

  • Výstup projektu – výstava: apríl 2012

Medzi prvou a druhou etapou sa uskutoční výskumníkmi obdobný výskum v regiónoch Slovenska, odkiaľ migrovali ich predkovia na Dolnú zem do dnešného Srbska. Doba trvania výskumu: 1 mesiac.

Zmluvné strany sa dohodli, že hlavným garantom projektu História tradičných slovenských domov na Dolnej zemi, je Slovenské národné múzeum – Historické múzeum.