Jan Knjazovic

slikar naive
Ján Kňazovic
Jan Knjazovic
( 1925 - 1985 )

Jan Knjazovic pripada grupi najznačanijih predstavnika naivnog slikarstva u Kovačici. Bio je najoriginalniji i najhrabriji slikar kovačičke naive, koji se nije ustručavao da u potpunosti izrazi svoju bogatu maštu i da nadmaši prirodnu tendenciju naivnog slikara, da što ubedljivije imitira realnost. Jan Knjazovic je u toku slikanja toliko prestilizovao sa umetničkom namerom imitirane motive, da je u potpunosti izgradio svoj autentični i jedinstveni likovni svet. Takođe se nije ustručavao da koristi i boje na osnovu njihove unutrašnje, emotivne vrednosti a ne na osnovu mimetičkih principa, što znači da naslikane životinje, lišće na drveću ili samo drveće mogli su da budu naprimer plavi ili rozi. Jan Knjazovic bio je slikar noći iako je slikao i scene koje prikazuju život u toku dana. Pod maskom njegovih "ultramarinskih noći" odigravao se veseo život na selu čudesnog likovnog sveta. 

Slike Jana Knjazovica deluju skroz površno. Na dvodimenzijalnom tamnom prostoru slike Jan Knjazovic linearno je usklađivao seoske kuće, drveće, cveće, životinje i ljude i pokazivao je sklonost prema kompozicionom umnožavanju istih ili sličnih motiva. Njegov jako izražen smisao za simetriju na kompozicionoj površini slike daje im jedinstvenu uređenost i neku vrstu oneiričnog nadahnuća.

Vladimír Valentík
Vidi još:

Jan Knjazovic (galerija slika)