Najstarija kuća u Bačkom Petrovcu

Najstarija kuća u Bačkom Petrovcu
1799
Bački Petrovac
Kuća od naboja, izgrađena od gline
Vlasnik kuće je bio Paljo Kočiš
© Od godine 1970. je u sklopu muzejske zbirke Narodnog muzeja u Bačkom Petrovcu
Objekt predstavuje ukážku ľudovej architektúry z čias začiatkov osídľovania Slovákov v Báčskom Petrovci.
Najstarší dom, Báčsky Petrovec
Foto: Anna Snidová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najstarší dom sa nachádza na ulici Branislava Mokića č. 7/9. Jeho pôvodným majiteľom bol chudobný sedliak Paľo Kočiš a vystavaný je ako nabíjanica z hliny (tzv. „nabíjaný“ dom, vystavaný z „nabíjanej“ hliny) čiastočne vkopaná do zeme so strechou pokrytou trstinou. Objekt sa od roku 1965 nachádza pod ochranou štátu. Kúpou domu si múzeum obohatil svoju zbierku národopisným a architektonickým pamätníkom in situ. Dnes je tento objekt zariadený ako etnodom, okrem pôvodnej stavby obsahuje aj príslušné predmety a náčinia patriace do domácnosti. Dom je známy pod menom Najstarší dom v Báčskom Petrovci a v súčasnosti patrí do turistickej ponuky Turistickej organizácie obce Báčskeho Petrovca ako významná turistická atrakcia.

 Vo dvore najstaršieho domu
Foto: Igor Bovdiš
Stodola vo dvore najstaršieho domu
Foto: Igor Bovdiš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predná izba najstaršieho domu
Foto: Anna Snidová
Krosná
Foto: Anna Snidová
Anna Snidova