Istorijski muzej u Bratislavi

Istorijski muzej predstavlja značajni deo kompleksa specijalizovanih muzeja Slovačkog narodnog muzeja. Smešten je u rano-baroknom zdanju Bratislavskog zamka, a njegova osnovna uloga odnosi se na očuvanje, naučno i stručno obrađivanje i promociju muzejskih zbirki iz perioda od srednjeg veka do danas.

Bratislavski zamak

Odeljenje za dokumentaciju života Slovaka u inostranstvu nastalo je 2002, a rezultat je razumevanja i interesovanja društva prema problematici Slovaka u inostranstvu, za njihovu istoriju i za njihovu sadašnju egzistenciju. Slovački narodni muzej gradi centralnu jedinstvenu bazu – Centralnu evidenciju muzejskih zbirki, u okviru koje će osim svih dostupnih muzejskih zbirki sa teritorije Slovačke republike biti evidentirano i oko 15.000 predmeta Slovaka iz inostranstva. Kada su u pitanju istorijske zbirke, Istorijski muzej čuva pojedina štampana i rukopisna dela koje datiraju sa preloma 19. i 20. veka.

Najobimnije zbirke odnose se na Slovake sa Donje zemlje, ali i Slovake u SAD. Ovaj muzej je 2005. pripremio izložbu Slovačka svadba na Donjoj zemlji dok je 2008. u okviru manifestacije Dani inostranih Slovaka upriličio dokumentarnu izložbu Pozorište na Donjoj zemlji. U saradnji sa ustanovama kulture iz Srbije, Mađarske i Rumunije Istorijski muzej priprema evropski projekat vezan za istraživanja arhitekture Slovaka sa ovih prostora.