Slovačka narodna biblioteka

Slovačka narodna biblioteka u Martinu je najstarija, najveća i najznačajnija narodna i naučna biblioteka u Slovačkoj. Skoro 190 godina čuva dela koja dokumentuju duhovni i materijalni razvoj slovačkog naroda i kao takva – sakuplja, obrađuje i čini dostupnim slovačko kulturno nasleđe. Biblioteka je danas moderna naučna, kulturna, informaciona i obrazovna institucija sa sedištem u Martinu, gradu za koji se vezuju značajni događaji kulturne i političke istorije Slovačke.

Fond biblioteke broji 4.7 miliona dokumenata. U arhivima je pohranjeno 1.5 miliona, a u muzejima desetine hiljada muzejskih jedinica. Briga za kulturno nasleđe Slovaka u inostranstvu odvija se kontinuirano od nastanka Biblioteke ali ne postoji posebno odeljenje koje bi se bavilo isključivo ovom problematikom. Ukoliko bismo želeli doći do konkretnih podataka vezanih za dela vojvođanskih Slovaka, koja su pohranjena u Slovačkoj narodnoj biblioteci bilo bi potrebno realizovati opsežna naučna istraživanja na ovu temu.

Milina Sklabinski