Mesne biblioteke

U ovom delu portala objavljujemo tekstove koji imaju za cilj da predstave delatnost mesnih biblioteka koje sistematski pohranjuju i svojim članovima izdaju knjige na slovačkom jeziku. To su prvenstveno odeljenja Opštinskih biblioteka u Vojvodini, koje u svom fondu sadrže i veći broj slovačkih naslova.

Biblioteka „Mihal Babinka“ u Kisaču

Knižnica Michala Babinku v Kysáči bola založená 15. novembra 1862. Založili ju evanjelicky farár Juraj Jesenský a Ján Mičátek. Knižnica vtedy mala len 63 knihy. Roku 1934, keď sa knižnica presťahovala do Národného domu, jej fond pozostával z 322 kníh a vtedy mala až 103 členov. V septembri roku 1974 knižnica sa presťahovala do miestností Kultúrno-informačného strediska.

Od založenia knižnice fond kníh v Kysáči sa významnejšie začína zväčšovať až po Druhej svetovej vojne. 50-tých rokoch do knižnice prišlo 86 kníh v slovenskom jazyku, z ktorých je len 8 detských. V nasledovnom desaťročí do fondu tejto knižnice je zaradené 1127 slovenských kníh. Najviac slovenských kníh je zaradené počas sedemdesiatých rokov – až 4080 z toho 915 detských. Devedesiate roky, zaznamenávajú ďalší pád. Nové tisícročie do knižnice neprinieslo viac kníh, ale žiaľ omnoho menej. Od roku 2000 do slovenského fondu je zaradené 221 kníh. Dnes pobočka v Kysáči má 13252 knihy z čoho je 5818 slovenských kníh. Od 5. novembra 1962 táto knižnica pôsobí ako pobočka Národnej knižnici v Novom Sade.

Zdenka Valent-Belić

Biblioteka u Aracu

Knižnica sa v Aradáči začala formovať ešte v čase zakladania Čítacieho spolku (1920), no jej systematická činnosť sa začína založením Kultúrno-umeleckého spolku Mladosť (1968), pri ktorom pôsobila ako pobočka Mestskej národnej knižnice Žarka Zreňanina v Zreňanine až do roku 1985. Knižnica bola umiestnená do Miestneho spoločenstva v Aradáči, kde ako samostatná (1800 kníh) pôsobila do roku 1991. Odvtedy si knižnica nedoplňuje svoj fond a nemá zamestnaného knihovníka, no jej knihy sú aj teraz dostupné pre všetkých občanov Aradáča. Sto titulov zo svojho fondu knižnica darovala Základnej škole Bratstvo, ktorá má tiež svoju knižnicu.

zdroj: Slováci v Srbsku z aspektu kultúry

Biblioteka SKPD Erdevik

Slovenský kultúrno-osvetový spolok Erdevík vlastní knižnicu, ktorá má asi tritisíc kníh, ako aj bohatý spolkový archív. V tejto knižnici majú osobitné miesto dve publikácie. Ide o knihu Slováci v Erdevíku 1860 – 1907 – 1997, ktorú vydal Slovenský kultúrno-osvetový spolok v Erdevíku roku 2001. Je to zborník príspevkov zo sympózia usporiadaného 22. marca 1997 v Erdevíku pri príležitosti 90. výročia založenia Slovenského čítacieho spolku. Táto vzácna publikácia, ktorú redigoval a pozoruhodný počet príspevkov napísal učiteľ Vladimír Bartoš, na takmer 460 stranách trvalo uchováva údaje tak o dejinách tejto osady, o príchode Slovákov do nej, ako aj o všetkých aspektoch kultúrneho a spoločenského života erdevíckych Slovákov. Druhá kniha venovaná kultúre tunajších Slovákov vznikla v roku 2005 vďaka spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Výsledkom etnografického výskumu tohto slovenského tímu je kniha Kultúrne tradície v Erdevíku, Korene a súčasnosť ako aj hudobné CD, na ktorom sú nahraté pôvodné erdevícke piesne.

zdroj: Slováci v Srbsku z aspektu kultúry

Biblioteka „Vuk Karadžić“ u Janošiku

Knižnica v Jánošíku, ktorá pracuje ako pobočka Obecnej knižnice Vuka Karadžića v Alibunari, v roku 2010 oslávila 50. výročie založenia. Zo začiatku knižnica fungovala samostatne a jej prvý fond v roku 1960 naplnila Matica slovenská knihami z Báčskeho Petrovca. Ako pobočka Obecnej knižnice Vuka Karadžića pôsobí od roku 1997 a od roku 2004 sídli v miestnostiach jánošíckeho Domu kultúry. V súčasnosti obsahuje vyše štyritisíc kníh a štyridsať percent z nich sú slovenské knihy.

Okrem bežnej každodenej práce, v knižnici sa konajú aj iné aktivity, ako napríklad kreatívne dielne pre deti a mládež. Každoročne sa tu organizuje aj prehliadka recitátorov Alibunarskej obce a v rámci knižnice pôsobia aj divadelné sekcie, kde deti nacvičujú krátke scénicke formy a divadelné hry pre rôzne programy.

Foto: Michal Madacký


Biblioteka u Padini

Značajan kulturni delatnik Albert Marćiš (1855 – 1918) 1880 godine je osnovao Čitalačko društvo u okviru kojeg je počela da se gradi biblioteka. Tu su nastajala i njegova književna dela. Fond biblioteke se 1931 godine premestio u kuću, koju je svojim sugrađanima za kulturnu delatnost poklonio Dr. Jozef Holubek, značajna kulturna ličnost u Padini. U ovoj kući je radila i čitaona a bila su tu i predavanja i pozorišne predstave.

Biblioteka je jedno vreme radila u okviru Doma kulture Mihala Babinku a od 1998 godine je grana Opštinske biblioteke u Kovačici. Centar je sustetanja ljubitelja pisane reči u Padini.

Danas u svom fondu biblioteka nudi oko deset hiljada knjiga, od kojih je polovina u slovačkom jeziku. Beleži i  devetnaest vrsta časopisa na slovačkom a dva na srpskom jeziku.

Foto: Michal Madacký

zdroj: Slováci v Srbsku z aspektu kultúry


Biblioteka u Pivnicama

Biblioteka u Pivnicama je istureno odeljenje Narodne biblioteke iz Bačke Palake. Knjige ze iventarizuju od osnivanja odeljenja 1964 godine. Danas biblioteka sadrži dvanaest hiljada knjiga, iz kojih je četvrtina na slovačkom jeziku. Biblioteku koristi više od četiristo članova.


Biblioteka u Selenči

Pri KUD-u Jan Kolar u prostorima Doma kulture u Selenči od 1960 godine radi biblioteka, koja u današnje vreme poseduje 1560 knjiga na slovačkom i srpskom jeziku. Knjige su se od početka obezbeđivale prikupljanjem od zbirki meštana a vremenom su se kupovale s obzirom na mogućnosti KUD-a. U godini 2010 je njen fond obogaćen o stopedeset novih knjiga savremenih pisaca i svetskih bestselera, od kojih je pedeset iz savremene slovačke književnosti.

U današnje vreme biblioteka ima sedamdeset članova a interesovanje za njene usluge sve više raste.

Foto: Mihal Madacki

zdroj: Slováci v Srbsku z aspektu kultúry

Biblioteka u Silbašu

U silbaškom Domu kulture se od 2007. godine nalazi sekcija Narodne biblioteke Veljka Petrovića iz Bačke Palanke. Biblioteku su osnovali 1963. godine a proteklih godina su knjige premeštali nekoliko puta. Biblioteka je univerzalna i dostupna svim stanovnicima Silbaša.

U godini 2010 je imala 330 članova i 9 500 knjiga i dečijih slikovnica – srpskih i slovačkih. U toj godini su dobili 554 novih knjiga, uključujući i dečije, iod kojih devedeset je slovačkih. Fond knjiga se stalno dopunjuje sa naglaskom na najnovije i najaktualnije knjige. U biblioteci se organizuju kreativne radionice, koje tu okupljaju mlade čitaoce.

izvor: Slovaci u Srbiji sa aspekta kulture