Biblioteka Katedre za slovački jezik i književnost na FF u Novom Sadu

Vzácnou súčasťou Oddelenia slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade je odborná seminárna knižnica, ktorá do začiatku roka 2012 mala 14 220 odborných kníh. Profesor Michal Filip daroval knižnici 2826 monografických publikácií a 203 titulov periodickej tlače. Uvedené knihy tvoria ucelenú súčasť knižnice s vlastnou nomenklatúrou.

Pri oddelení pôsobí Slovakistická vojvodinská spoločnosť, ktorá vydáva Slovakistický zborník. Študenti tiež vydávajú svoje periodické publikácie – študentský časopis Traf! a časopis študentských prác z literatúry pre deti a mládež Čar(b)ológ.