Poznate slovačke arhitekte

Z radov vojvodinských Slovákov najpozoruhodnejší prínos pre architektúru a staviteľské umenie mal kulpínsky rodák Milan Michal Harminc. Tento architekt pôsobiaci vo viacerých európskych krajinách je autorom takmer 300 projektov, ktoré dokumentujú premeny architektúry konca 19. a prvej polovice 20. storočia. Závažným dielom v jeho tvorbe je stavba Slovenského národného múzea (SNM) v Martine, pri ktorej použil klasicistické prvky. Projekt rátal s 37. výstavnými miestnosťami a dodnes je najväčšou múzejnou budovou na Slovensku.

Milan Michal Harminc sa orientoval prevažne na sakrálnu architektúru, ale k jeho dielom patria aj projekty ako je prvá budova Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Sanatórium Dr. Szontágha v Novom Smokovci, Zemedelské múzeum a i. V domovskom štáte projektoval evanjelický kostol v Báčskom Petrovci.

V tejto časti stránky okrem sakrálnej a ľudovej architektúry vojvodinských Slovákov zverejňujeme aj práce z dokumentárnej výstavy o živote a diele architekta Milana Michala Harminca, ktorú v rámci podujatia Predslávnostné dni v Kulpíne 2009 usporiadal DrSc. Ján Babiak.

Milan Michal Harminc

Milan Michal Harminc
Milan Michal Harminc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milan Michal Harminc
Milan Michal Harminc
Milan Michal Harminc
Milan Michal Harminc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milan Michal Harminc
Milan Michal Harminc
Milan Michal Harminc