Vzlet, časopis za mlade

Spoločensko-zábavný časopis pre mládež Vzlet je venovaný čitateľom tínedžerského veku. Založený bol v októbri 1970 s cieľom poúčať a pobaviť mládež čítajúcu slovenské vojvodinské printové médiá. Široko koncipované a prispôsobené témy a príspevky z umenia, jazyka, matematiky, informatiky, enviromentológie a iných oblastí dávajú časopisu ráz didaktickej učebnej pomôcky, vplývajúcej na socializáciu osobnosti u tínedžerov. Z toho hľadiska Vzlet má výchovno-vzdelávací charakter, no nevyhýba sa ani zábavnej stránke, vždy kreatívnej a prispôsobenej jeho cieľovej skupine.

V období 1998-2009 šéfredaktorkou mládežníckych novín Vzlet bola Svetluša Hlaváčová; od februára 2010 túto funkciu zastáva Stevan Lenhart. Časopis vydáva NVU Hlas ľudu v Novom Sade a odoberajú ho predovšetkým žiaci vyšších ročníkov slovenských základných škôl vo Vojvodine, ako aj stredoškoláci (predovšetkým žiaci petrovského a kovačického gymnázia) a iní mládežníci, ktorí radi čítajú po slovensky.

Foto: Ján Hlaváč

Najstaršou rubrikou v časopise Vzlet sú Rozlety, v ktorej svoje literárne práce (predovšetkým básne, občas prózne texty) uverejňujú mladí spisovatelia začiatočníci, ako aj ilustrátori. S touto rubrikou je viazané aj vzletovské podujatie pod názvom Stretnutie pod lipami, ktoré sa z roka na rok koná v inom prostredí. Podujatie je založené roku 1972 a už tradične sa usporadúva na konci školského roka. Pri príležitosti osláv k jubileu tohto podujatia roku 2002 vyšla publikácia pod názvom 30 rokov od založenia Stretnutia pod lipami.

Medzi novšie pravidelné rubriky patria napr. Vaša tvorba, Ekokútik, Info-svet, PC hry, Móda alebo Filotínky; osobitný priestor sa venúva literatúre, filmu, divadlu, hudbe a komiksu.

Katarína Mosnáková