Nedeljna hronika, Radio Kisač, 103,8 MHZ, kratki talasi

Prehľad udalostí týždňa - na programe je v nedeľu 12,30 h až 13,30 h. Kultúre patrí 15 minút čo diktujú udalosti. 

 

Rádio Kysáč vysiela každý pracovný deň 18,00 h až 23,00 h.

V piatok vysiela po srbsky.

V nedeľu 10,00 h až 18,00 h.

Kultúra je zastúpená aj v rámci správ – INFO – každý pracovný deň o 20,10 h trvania 10 minút (zahrnuté správy z Kysáča, Nového Sadu a Pokrajiny ).

 

Šéfredaktorka Rádia Kysáč: Anna CHrťanová - Leskovac

Redaktor denného programu: Michal Ďurovka

Annamarija Boldocki Grbić

Rozhlasové a televízne vysielania