Vilijam Figuš Bistri

Kompozitor, pedagog, autor prve slovačke opere

Vilijam Figuš Bistri je rođen 1875. godine u Banskoj Bistrici. Bio je poznat muzički kompozitor i jedan od prvih stručnjaka u oblasti slovačke narodne muzike. Autor je prve slovačke opere Đetvan. Muzički stručnjaci ga smatraju za predstavnika nove slovačke muzičke umetnosti. Od 1903. do 1907. godine radio je kao učitelj u Padini.

Pohađao je gimnaziju u Banskoj Bistrici (1885-1889), učiteljski zavod u Banskoj Šćjavnjici (1889-1893) a 1914. godine je položio državni ispit na Muzičkoj akademiji u Bratislavi. Tokom studija u Banskoj Bistrici je nastupao na javnim koncertima, vodio je studentsku pevačku grupu... Posle mature se u potpunosti posvetio muzici, kada je uređivao mađarske narodne pesme za pevanje i klavir, kuručke pesme i balade za solo i hor sa pratnjom klavira.

Delovao je kao učitelj u Pilišu (Mađarska), u Ostroj Luki (1893-1895), u Zvolenskoj Slaćini (1895-1902), u Padini (1903-1907) a od 1907. godine je radio u Banskoj Bistrici, kde je oživeo muzičku kulturu u gradu, osnovao je evangelički pevački hor, delovao je kao dirigent, korepetitor, komponovao je kamernu muzikju. Od 1921. godine je bio profesor muzike u Učiteljskom zavodu i Muzičkoj školi u Zvolenu. U sredinama, gde je delovao, sakupljao je slovačke narodne pesme, koje je uređivao i izdavao (Slovačke narodne pesme iz Velike Slaćine, Hiljadu slovačkih narodnih pesama, Pesme iz Puhova, Razbojničke pesme, Narodne balade i mnoge druge). Značaj njegove kompozitorske delatnosti leži u obradi narodnih pesama, pogotovo srednjoslovačkih.

Na njegovo vlastito stvaralaštvo je uticala narodna muzika, klasična i ranoromantična. Napisao je mnogo dela, većinom male muzičke forme: razne cikluse za klavir, napr. Listovi za spomenar (1916-22), Šareni listići (1921-33), Muzičke minijature (1932-33), Slovačka sonata za klavir (1935), tri sonatine za violinu i klavir, klavirska trija, klavirski kvartet, dve orkestralne svite... Poznati su i njegovi ciklusi Snovi (1903-20, 1925, 1928, 1933), Mati moja (1929-32), Po poljima i livadama (1920, 1929-35), Želje (1926), Tuge i radosti (1934-37). Pisao je i horske kompozicije za muške i mešovite horove na tekst slovačkih pesnika. Tako je nastala i kantata Slovačka pesma (1913) na reči P. O.  Hvjezdoslava. Od 1922. do 1924. godine je pisao operu Đetvan po tekstu A. Sladkoviča. Ova opera je premierno predstavljena 1928. godine v SNP u Bratislavi. To je ujedno i prva slovačka opera.

Vilijam Figuš Bistri je autor mnogih dela sakralne muzike. Svojim radom je podsticao slovačko stvaranje pesama i kvalitativno podizao stepen kompozicija pisanih za orgulje. Bio je jedan od osnivača Udruženja slovačkih umetnika i 1925. godine i njegov predsednik.

Umro je 11. maja 1937. godine u Banskoj Bistrici.

Broadcast date: 
Máj 2014

You need Flash player to see this content.

Viliam Figuš-Bistri (biografija)
Vidi još: 

Zakorenení v stopách predkov predchádzajúce

Ján Kmeť

Akademik, doktor vied, literárny vedec, kultúrny historik, redaktor a všestranný kultúrny dejateľ

Prvý akademik Srbskej akadémie vied z radov vojvodinských Slovákov, Dr.

Zuzana Chalupová

Najznámejšia insitná maliarka z Kovačice

Maliarsky opus Zuzany Chalupovej najčastejsie tvorili figurálne kompozície žánrových scén z nášho každodenného dedinského života a práce. Zuzana Chalupová maľovala chov hydiny, pranie, dojenie kravy, okopávanie kukurice, žatvu a iné práce dedinčanov. Maľovala ich často v bohato dekorovaných interiéroch sedliackej izby pri rodinnej večeri, pytačkách, modlitbe, odobierke a pod. Jej maliarsky prejav je výrazne naratívny.

Zuzka Medveďová

Prvá akademická maliarka vojvodinských Slovákov

Jedna z prvých slovenských maliarok Zuzka Medveďová sa narodila 5. októbra 1897 v Báčskom Petrovci v roľníckej rodine, čo v podstatnej miere ovplyvnilo jej tvorbu nielen tematicky, ale i vo výtvarnom názore. Zuzka Medveďová svoje výtvarné nadanie prejavila ešte v ľudovej škole, ktorú navštevovala v rodisku, v triede učiteľa Michala Kellembergera. Širšia verejnosť si ju ako nádejnú výtvarníčku prvýkrát všimla počas Národného zhromaždenia, čiže prvých Slovenských národných slávností v Petovci 28.

Ján Čajak ml.

Prozaik, novinár, publicista, prekladateľ, redaktor

Ján Čajak mladší (pseud. Ján Blatňanský, Ján Svätojánsky, Junior) bol známy slovenský prozaik, novinár, publicista, prekladateľ, redaktor, syn prozaika Jána Čajaka a vnuk básnika Janka Čajaka.

Narodil sa 18. júla 1897 v Selenči. Na školy chodil v Báčskom Petrovci, Sarvaši, Novom Vrbase a Novom Sade. Evanjelickú teológiu skončil v Bratislave a Prešove. Vzdelanie ukončil v Belehrade na Vysokej škole pedagogickej.

Ján Sirácky

Historik, kultúrny dejateľ, prekladateľ

Narodil sa 29. mája 1925 v Báčskom Petrovci v chudobnej roľníckej rodine. Tu vychodil štyri triedy ľudovej školy a päť tried slovenského gymnázia. Pokračoval v štúdiu na Gymnáziu so slovenskou vyučovacou rečou v Šuranoch, ale zmaturoval roku 1944 ako súkromný žiak rovnakého gymnázia v Košiciach. V lete roku 1944 sa podobne ako väčšina žiakov slovenského gymnázia v Petrovci zapojil do protifašistického hnutia a od jesene roku 1944 bol príslušníkom slovenskej XIV. vojvodinskej brigády.

Vladimir Hurban Vladimirov

Pisac i evangelički sveštenik

Vladimir Hurban Vladimirov (pravo ime Vladimir Konstantin Hurban) rođen je 4. avgusta 1884. godine u Staroj Pazovi. Bio je unuk J. M. Hurbana i sinovac S. H. Vajanskog. Deo gimnazijskog školovanja završio je u Zagrebu, evangelističku teologiju u Beču i Bratislavi. Ceo život radio je kao sveštenik u rodnom mestu. 1913.

Adam Vereš

Evangelički sveštenik, prvi episkop slovačke evangličke a. v. crkve u Jugoslaviji

Evangelički sveštenik i prvi episkop slovačke evangeličke a. v. crkve u Jugoslaviji, Adam Vereš je rođen 15. novembra 1883 u Staroj Pazovi od oca Adama, notara i majke Marije, rođ. Kiršnerove.

Mikulaš Šnajder Trnavski

Kompozitor, dirigent i pedagog, narodni umetnik

Mikulaš Šnajder - Trnavski je rođen 24. maja 1881 u Trnavi. Bio je muzički kompozitor, dirigent, pedagog i narodni umetnik. Celi svoj život je posvetio narodnoj muzici. Kao mlad je pevao u dečačkom horu kod jezuita, kasnije je bio organista i regenšor.

Vilijam Figuš Bistri

Kompozitor, pedagog, autor prve slovačke opere

Vilijam Figuš Bistri je rođen 1875. godine u Banskoj Bistrici. Bio je poznat muzički kompozitor i jedan od prvih stručnjaka u oblasti slovačke narodne muzike. Autor je prve slovačke opere Đetvan. Muzički stručnjaci ga smatraju za predstavnika nove slovačke muzičke umetnosti. Od 1903. do 1907. godine radio je kao učitelj u Padini.

Jan Kvačala

Evangelički teolog, istoričar

Jan Kvačala je rođen u Bačkom Petrovcu u učiteljskoj porodici. Njegovi roditelji su bili poreklom iz Slovačke, otac iz Beckova a majka iz porodice Godra. Terezija Godra je bila ćerka Jozefa Godre iz Bohunjica, koji je od 1830. god. punih 42. godine radio kao učitelj i kantor – levita u slovačkoj evangelističkoj a.v. crkvenoj opštini u Laliću.