www.caroslov.rs

INTERNETOVÝ  ČAROSLOV – NAŠA  SÚČASNOSŤ  A BUDÚCNOSŤ

Čaroslov – časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine ročník I, číslo 1, november 2010 vznikol 13. novembra 2010 v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Zoskupili sa tu žiaci z 11 slovenských vojvodinských škôl (základné školy z Petrovca, Kulpína, Hložian, Kysáča, Selenče, Pivnice, Kovačice, Aradáča,  Padiny, Starej Pazovy a Erdevíka). Bol to druhý v poradí seminár pre žiakov základných škôl a odznel pod názvom Komparáciou k lepšiemu výsledku – II. seminár pre žiakov-členov redakcií školských časopisov.

Po prednáške redaktorov Hlasu ľudu Anny Francistyovej a Jaroslava Čiepa, mladí „novinári“ priamo dostali informácie o žurnalistike, dostali možnosť na sebarealizáciu a na nové nápady, ktoré práve vďaka týmto dvom profesionálnym novinárom vyústili v spoločný ukážkový školský časopis Čaroslov, s cieľom pokračovať v ňom aj po jeho ukončení.

Alternatívna forma tohoto časopisu je jeho elektronický časopis. Táto internetová online verzia Čaroslovu má vytvoriť zaujímavý a aktuálny internetový obsah, poskytnúť žiakom z rozličných slovenských škôl vo Vojvodine miesto na sebarealizáciu a prezentáciu vlastnej tvorby, tiež zabezpečiť širšiu prezentáciu našich škôl.

Na prevádzku internetového Čaroslovu nie sú potrebné prakticky žiadne zdroje, stačí vôľa, podpora školy a čas. Internetovou online verziou sa vyhne predovšetkým problémom ako pozháňať sponzorov, odkiaľ  peniaze, tlačenie, distribúcia…

Internetový Čaroslov je moderným médiom, nie je obmedzený časom ani priestorom. Je časopis, ktorý takto zjednocuje slovenské školy vo Vojvodine a ich školské časopisy.

prof. Mária Andrášiková

Autorka a koordinátorka Čaroslovu


Linkovi: