Miestny odbor Matice slovenskej v Aradáči vznikol v roku 1932 a hneď v prvých rokoch svojej existencie vykonával rôzne aktivity na poli kultúrnom a osvetovom. Organizoval kurzy, zájazdy a v rámci neho od roku 1938 začínajú pôsobiť aj tanečná, divadelná, hudobná a spevácka zložka. Činnosť aradáčskeho MOMS-u bola prerušená roku 1941 a v roku 1948 splynula s kultúrno-osvetovým spolkom.

Roku 1990 z iniciatívy pána farára Ondreja Peťkovského a Pavla Jánovského, bola obnovená činnosť MOMS-u. Predsedom bol Pavel Jánovský a MOMS počítal 385 členov. Roku 1992 matičiari zrenovovali Labátovu sieň, ktorá je miestom spoločenského a kultúrneho života Aradáčanov. O rok neskôr MOMS Aradáč organizoval rozpomienku na 110. výročie smrti Leopolda Branislava Abaffyho, horlivého národovca a významného kultúrneho dejateľa vojvodinských Slovákov. Aktívna bola najmä zložka Spolku aradáčskych žien a tak je tomu aj dnes. Jeho členky organizovali rôzne prednášky, prezentácie, výmeny návštev žien z Kovačice, Bieleho Blata a pod., výstavy ručných prác a od roku 1997 tradične usporadúvajú podujatie pod názvom Tortiáda.

Roku 2003 Aradáč po prvýkrát navštívil predseda MS Ing. Jozef Markuš a pani Viera Denďurová Tapalagová-špecialista Krajanského múzea. Ich privítanie mali okrem iných na starosti aj aradáčski matičiari. Už tuná sa mohla vidieť úspešná spolupráca MOMS-u s cirkvou, so spolkami a združeniami v Aradáči.

Aradáčski matičiari v roku 2005 mali voľby a do novozaloženého vedenia sa dostali: predsedníčka Erka Viliačiková, podredsedníčka Anna Bagľašová, tajomníčka Jaroslava Števková a pokladníčka Helena Bartošová. V roku 2006 toto zloženie spolu s ďalšími členmy MOMS-u sa podieľalo v organizácii osláv 220 rokov príchodu Slovákov do Aradáča, vo vypracovaní brožúrky o Aradáči, v organizácii podujatí ako sú Tortiáda, Vinariáda, Klobasiáda, Stretnutie pod lipami a i. V tom istom roku Mária Hučoková–Klinková mala promóciu knihy Zachráňme od zabudnutia. 14. júla 2006 bolo otváranie výstavy Krása čepca Spolku žien a potom nasledoval bohatý a rozmanitý program venovaný ústredným oslavám 220 rokov od príchodu Slovákov do Aradáča.

V roku 2007 aradáčski matičiari pracovali v tomto zložení: predsedníčka Erka Viliačiková, podpredsedníčka Anna Bagľašová, tajomníčka Jaroslava Števková, pokladníčka Helena Bartošová, členovia VV MOMS Aradáč Zuzana Litavská –Beňová, aradáčsky pán farár Vladimír Lovás, Paľo Bartoš, Ján Obšust, Igor Abelovský, Jaroslav Zahorec, Ján Bagšľaš a predseda z Banátu v MS v Srbsku Ján Zvara. Vtedy nadviazali kontakty s matičiarmi z Rožňavy, Vyšnej Slanej a Rakovnice a nasledovali cesty na Slovensko, ako i uvítanie hostí v Aradáči. V tomto roku aradáčsky MOMS vystupoval so svadobnými zvykmi v Kulpíne. Bolo to 20-minútové vystúpenie ochotníkov, ktorí pobudli na návšteve na Slovensku.

Najdôležitejším projektom MOMS Aradáč v roku 2008 je organizovanie nového podujatia vojvodinských Slovákov a to Festivalu zvykov a obyčají V aradáckom šírom poli. Na prvý ročník do Aradáča zavítalo vyše 300 účinkujúcich, ako sú ochotníci zo Zreňanina, Mužlje, Padiny, Selenče, Vojlovice, Hajdučice, Starej Pazovy, spolok Krajan- Vojvodina a vystúpili aj domáci Aradáčania.

Aj v roku 2009 boli aradáčski matičiari usilovní. Ich zasadnutia sa konali v miestnostiach starej škôlky. Vedľa bežných aktivít aj v tomto roku zorganizovali svoj festival aj s bohatým sprievodným programom. V lete MOMS Aradáč bol na SNS v Báčskom Petrovci, kde ZŠ Bratstvo a Anna Bagľašová-podpredsedníčka MOMS Aradáč získali uznania MSJ. Pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Aradáči pôsobia aj sóloví speváci, ktorí prezentujú túto osadu tak na domácich ako i na zahraničných festivaloch. Súčasne je predsedníčkou Erka Viliačiková.