Turizmus Kulpína

Prečo by ste mali navštíviť Kulpín?

V Kulpíne je možné prezrieť si niekoľko historických objektov a navštíviť podujatia, ktoré sa tu usporadúvajú v priebehu celého roka. K najvýznamnejších kultúrnym stánkom patrí Poľnohospodárske múzeum so stálymi expozíciami poľnohospodárskej techniky a dejín pestovania jednotlivých plodín (chmeľ, cirok, priemyselné rastliny atď.). Zbierka poľnohospodárskych predmetov je dnes v správe Múzea Vojvodiny.

Okrem toho sa prezentujú v múzeu periodické výstavy a v súčasnosti sa zriaďuje aj expozícia historického nábytku. Múzeum sídli v klasicistickom kaštieli rodiny Dunđerskovcov, okolo ktorého je arborétum so vzácnymi drevinami. V blízkosti kaštieľa je klasicistická kúria rodiny Stratimirovićovcov (malý kaštieľ), ktorá prechádza renováciou. Kúria bola miestom stretávania rodiny Stratimirovićovcov s poprednými slovenskými dejateľmi.

Fotografiu poskytla Katarína Pucovská

V centre dediny sú dva kostoly: evanjelický v historizujúcom štýle z roku 1877 (s pôvodným oltárnym obrazom a organom z 19. storočia) a pravoslávny v neskorobarokovom slohu z roku 1812 (s pôvodným ikonostasom). V záhrade evanjelického kostola je obelisk s menami Slovákov, ktorí zahynuli v prvej svetovej vojne. V parku oproti srbskému pravoslávnemu kostolu je veľký kamenný kríž, pripomínajúci srbské obete vojny.

Priemyselnú architektúru z medzivojnového obdobia pripomínajú zachovalé objekty mlyna v centre dediny a továrne na spracovanie ciroku pri kanáli. Z rovnakého obdobia je aj rad bohatých gazdovských domov na hlavnej ulici, ktoré reprezentujú spôsob a kultúru bývania. Pôvodný architektonický ráz si zachovala aj srbská školská budova z 19. storočia a dnešná budova škôlky zo začiatku 20. storočia.