Výzva na účasť na 55. Medzinárodnom festivale spevákov sólistov pôvodných slovenských ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli

27. maj 2021 - 1. oktobar 2021
Srdečne Vás pozývame zúčastniť sa na jubilejnom 55. Stretnutí v pivnickom poli, ktoré sa bude konať od 26. do 28. novembra v Pivnici.

V súvislosti s neistou epidemickou situáciou v našej krajine, Vás budeme dodatočne a včas informovať o finálnej forme realizácie festivalu.

Organizačný výbor Stretnutia v pivnickom poli pevne verí, že sa festival uskutoční v tradičnej forme, čiže v trvaní troch galakoncertov za sebou a za prítomnosti publika.

Preto Vás vyzývame, aby ste zo svojho prostredia na festival prihlásili spevákov a speváčky, ktorí budú reprezentovať tak vlastný spolok, ako aj prostredie, z ktorého prichádzajú a to ľudovými piesňami a tradičným odevom.

Na základe pravidiel festivalu z každého prostredia sa na festivale majú možnosť zúčastniť dvaja predstavitelia, ktorí navŕšili 16 rokov. Speváci musia interpretovať dve autentické, ľudové piesne a to rýchlu a pomalú. Speváci sa na festivale môžu zúčastniť trikrát.

Organizačný výbor festivalu na prinavrátenie kvantity a zlepšenie kvality je ochotný odborne pomôcť pri zostavovaní notových zápisov piesní, nakoľko pre niektoré spolky nedostatok odborného personálu predstavuje záťaž, čo občas vyústi aj do toho štádia, že na festival neposielajú predstaviteľov.

Týmto Vás vyzývame, aby ste predstaviteľov z Vášho prostredia prihlásili na najstarší slovenský, vojvodinský, celomenšinový festival, ktorý už dlhé roky pestuje a zachováva slovenské ľudové piesne z Vojvodiny. Ďakujúc festivalu vzniká aj bohatý fond notových zápisov, textov piesní, ale aj nahrávok, ktoré sú dodnes archivované a vysielané v našich menšinových médiách.

Prihlášky na festival je potrebné zaslať do 1. októbra 2021, v elektronickej forme na mailovú adresu: svpp@skuspivnica.org.rs, alebo v písomnej forme na adresu:

 

SKUS PIVNICA (SVPP 2021)

Vojvodinská 82,

21469 Pivnica, Srbsko

 

PRIHLÁŠKA

S úctou a pozdravom

Organizačný výbor 55. Stretnutia v pivnickom poli

Komentari

Post new comment

Sadrzaj ovog polja je privatan i nece biti javno objavljen.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.