Зборник радова 15. конференције музиколога и музичких стручњака

Увод

Феномен опстанка словачке војвођанске културе садржан је, између осталог, и у томе што је временом ова мањинска култура, удаљена од свога језгра, следећи велике националне културе и сама формирала властите културне и уметничке правце. Изградити аутохтону културу, ипак, не би било могуће, а да у том процесу није партиципирао велики број личности које су у наше крајеве долазиле, на краће или дуже време, са територије Словачке. Тако је било у прошлости, а тако је и данас када се, посебно у научним дисциплинама, са великим поверењем ослањамо на стручне институције и образовне установе у Словачкој које нашем раду дају нове перспективе.

Управо у том духу су и наше музиколошке конференције Словачка музика у Војводини од самог почетка завређивале пажњу научних институција и академске заједнице из Словачке. Тако је било и током реализације њеног петнаестог одржавања, а управо нас ова чињеница веома радује и подстиче на још бољи рад. Част су нам указали стручњаци са Универзитета Матеја Бела из Банске Бистрице, из Литерарног архива Словачке националне библиотеке из Мартина, етнолошкиње које, између осталог, делују у врсним удружењима за заштиту културног наслеђа. Захваљујући њиховом доприносу имали смо могућност да још дубље сагледамо теме попут композиторског дела Вилијама Фигуша Бистрог, Микулаша Шнајдера Трнавског, Јана Подхрадског, као и народно стваралаштво, које је захваљујући истраживачком пројекту забележено у Пивницама и у другим војвођанским срединама, те је на основу њих настао сценски програм под називом Слике са Доње земље. Конференција је уједно била платформа у оквиру које смо говорили о новијем феномену – телевизијској продукцији у Словачкој која има за циљ да презентује народну културу Словака у Војводини.

Конференција је такође представила радове домаћих стручањака, те смо имали могућност да се упознамо са најновијом збирком музичког стваралаштва Владимира Ковача из Бачке Паланке, затим да се упознамо са музичким животом Кисача и хорском музиком из Селенче. Својеврсну уметничку тачку након успешног конференцијског дана ставили су певачи Камерног хора „Zvony”, чланови Оркестра из Селенче и оперски певач Борис Бабик из Старе Пазове, који су поводом десетогодишњице смрти Јана Носала из Селенче приредили избор из музичког опуса овог композитора.

Петнаеста музиколошка конференција одржана је у Заводу за културу војвођанских Словака уз финансијску подршку Канцеларије за Словаке у дијаспори. Иако је по први пут изостала подршка Одбора за културу Националног савета словачке националне мањине, форум је ипак испунио највише критеријуме које ова врста догађаја од организатора захтева. Намера да се посветимо теми истраживања, документације и презентације музичког живота војвођанских Словака остварена је, а у прилог томе говори и зборник који представљамо јавности. Саставни део 15. конференције била је и презентација зборника са прошлогодишње конференције, која је била посвећена доприносу двеју личности словачког војвођанског музичког живота – Јураја Ферика Старијег и Јураја Ферика Млађег. На пољу очувања нематеријалног културног наслеђа, као што је, између осталог, и оно музичко, трајно остаје само оно што је записано и то нас охрабрује да и убудуће обрађујемо до сада недовољно познате теме из музичког живота војвођанских Словака.

 

Милина Склабински

 

 

Зборник у електронској форми налази се овде.

Release Date: 
2020

Zavod preporučuje

Narodni kalendar 2017

Jedna strana na každý deň v roku

Aj tohto roku tradičná ročenka Národný kalendár vyšla tlačou po Lucii. Najstaršie periodikum vojvodinských Slovákov vychádza od roku 1919 a práve si pripísalo 96. ročník. Zalistovali sme si v ňom, dosť textov v ňom hneď aj prečítali, lebo nás oslovili. Nemohli sme si nevšimnúť, že motívom či pohnútkou väčšiny príspevkov sú výročia, ktoré si pripomenieme alebo s jubilantmi – jednotlivcami alebo inštitúciami – oslávime v roku 2017.

Dramaturgija i menadžment muzičkih manifestacija - Zbornik radova iz 11. Muzikološke konferencije

Konferencie venované slovenskej hudbe vo Vojvodine vstúpili v roku 2015 do novej dekády. Podobne ako počas prvých desiatich rokov plánujeme aj v ďalších ročníkoch otvárať nové témy a pozývať odborníkov zo Srbska a zo zahraničia, aby prispievali k lepšiemu poznaniu našej hudobnej tradície a súčasného hudobného umenia. Doterajšie konferencie sa venovali zatiaľ spracovaným témam nedostatočne. Konferencie sú zároveň aj o kontaktoch, o ľuďoch, ktorí priamo či nepriamo môžu ovplyvniť našu hudobnú prax a prispieť tak k jej skvalitňovaniu.

Kalendar Slovaka u inostranstvu

Spoločná minulosť, rozosiata prítomnosť a neurčitá budúcnosť sú dostatočné dôvody – dať vedieť o sebe. Na počiatku bolo Slovo... ono trvá a dúfame, že ešte dlho zotrvá. Slovenský svetový kalendár má za úlohu slovenské slovo udržať a priblížiť, zhromaždiť na jednom mieste. Lepšie poznajúc seba, ľahšie sa zachováme. Ľahšie zachováme naše Slovo ako Slováci. Ľahšie zachováme našu reč a vlastné bytie. Slovenské slovo je prítomné v celom svete, od Austrálie až po Ameriku. Naša nová ročenka má za úlohu uložiť ho, nadnes a nazajtra, pre prítomnosť a pre budúcnosť.

Radio Kisač 1965 – 2015

Antologija radova Radio Kisač 1965 – 2015 izašla je kao rezultat projekta, koji je bio realizovan prilikom proslave 50 godina od osnivanja Radia Kisač, prve lokalne radio stanice u Vojvodini. Sažeti su tu i članci iz konferencije, koja se održala 8. maja 2015.g. u tadašnjem Kulturno-informativnom centru Kisač u okviru kojeg je radio i funkcionisalo. 

Slováci v Kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovincov 1918 – 1929

Publikácia Slováci v Kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovíncov 1918-1929 autorky Gabriely Gubovej Červenej vyšla ako 3. zväzok edície Doktorské dizertácie Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

V roku 2015 ju spoločne vydali Slovenské vydavateľské centrum a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Za slnkom napoludnie

Pred nami je najnovšia komplexná publikácia o presídľovaní sa Slovákov na Dolnú zem, ktorá je výsledkom dlhoročných výskumov a snažení DrSc. Jána Babiaka, kulpínskeho rodáka, univerzitného profesora, historika, autora početných odborno-vedeckých prác z oblasti telesnej kultúry, no zrovna tak i z oblasti dejín slovenských vojvodinských obcí, spolkov, združení a organizácií. DrSc.

Slovenská hudba vo Vojvodine 2014, Zborník prác 10. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov je vydavateľ muzikologických zborníkov, ktoré sú výsledkom medzinárodných konferencií muzikológov a hudobných odborníkov na tému Slovenská hudba vo Vojvodine. Konferencia sa koná každoročne v Novom Sade, v priestoroch ÚKVS.

Slováci v Hajdušici a na Dolnej zemi - prvá slovenská kniha v Hajdušici

 

Vladimír Hurban Vladimírov Jazykovedné prace

V roku 2014 Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci v rámci edície Korene vydalo publikáciu Vladimír Hurban Vladimírov Jazykovedné práce, pod ktorú sa ako zostavovateľka podpisuje prof. A. Marićová. Dielo vyšlo ako Zväzok 8. Súborneho diela Vladimíra Hurbana Vladimírova.

Vladimír Hurban Vladimírov Jazykovedné prace

V roku 2014 Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci v rámci edície Korene vydalo publikáciu Vladimír Hurban Vladimírov Jazykovedné práce, pod ktorú sa ako zostavovateľka podpisuje prof. A. Marićová. Dielo vyšlo ako Zväzok 8. Súborneho diela Vladimíra Hurbana Vladimírova.