Зборник радова 15. конференције музиколога и музичких стручњака

Увод

Феномен опстанка словачке војвођанске културе садржан је, између осталог, и у томе што је временом ова мањинска култура, удаљена од свога језгра, следећи велике националне културе и сама формирала властите културне и уметничке правце. Изградити аутохтону културу, ипак, не би било могуће, а да у том процесу није партиципирао велики број личности које су у наше крајеве долазиле, на краће или дуже време, са територије Словачке. Тако је било у прошлости, а тако је и данас када се, посебно у научним дисциплинама, са великим поверењем ослањамо на стручне институције и образовне установе у Словачкој које нашем раду дају нове перспективе.

Управо у том духу су и наше музиколошке конференције Словачка музика у Војводини од самог почетка завређивале пажњу научних институција и академске заједнице из Словачке. Тако је било и током реализације њеног петнаестог одржавања, а управо нас ова чињеница веома радује и подстиче на још бољи рад. Част су нам указали стручњаци са Универзитета Матеја Бела из Банске Бистрице, из Литерарног архива Словачке националне библиотеке из Мартина, етнолошкиње које, између осталог, делују у врсним удружењима за заштиту културног наслеђа. Захваљујући њиховом доприносу имали смо могућност да још дубље сагледамо теме попут композиторског дела Вилијама Фигуша Бистрог, Микулаша Шнајдера Трнавског, Јана Подхрадског, као и народно стваралаштво, које је захваљујући истраживачком пројекту забележено у Пивницама и у другим војвођанским срединама, те је на основу њих настао сценски програм под називом Слике са Доње земље. Конференција је уједно била платформа у оквиру које смо говорили о новијем феномену – телевизијској продукцији у Словачкој која има за циљ да презентује народну културу Словака у Војводини.

Конференција је такође представила радове домаћих стручањака, те смо имали могућност да се упознамо са најновијом збирком музичког стваралаштва Владимира Ковача из Бачке Паланке, затим да се упознамо са музичким животом Кисача и хорском музиком из Селенче. Својеврсну уметничку тачку након успешног конференцијског дана ставили су певачи Камерног хора „Zvony”, чланови Оркестра из Селенче и оперски певач Борис Бабик из Старе Пазове, који су поводом десетогодишњице смрти Јана Носала из Селенче приредили избор из музичког опуса овог композитора.

Петнаеста музиколошка конференција одржана је у Заводу за културу војвођанских Словака уз финансијску подршку Канцеларије за Словаке у дијаспори. Иако је по први пут изостала подршка Одбора за културу Националног савета словачке националне мањине, форум је ипак испунио највише критеријуме које ова врста догађаја од организатора захтева. Намера да се посветимо теми истраживања, документације и презентације музичког живота војвођанских Словака остварена је, а у прилог томе говори и зборник који представљамо јавности. Саставни део 15. конференције била је и презентација зборника са прошлогодишње конференције, која је била посвећена доприносу двеју личности словачког војвођанског музичког живота – Јураја Ферика Старијег и Јураја Ферика Млађег. На пољу очувања нематеријалног културног наслеђа, као што је, између осталог, и оно музичко, трајно остаје само оно што је записано и то нас охрабрује да и убудуће обрађујемо до сада недовољно познате теме из музичког живота војвођанских Словака.

 

Милина Склабински

 

 

Зборник у електронској форми налази се овде.

Release Date: 
2020

Zavod preporučuje

Do nového roku s najnovším číslom Slovenského svetového kalendára

Ak by vás zaujímalo prečo, v mexickom meste Guadalajara stojí veľký neónový nadpis „Slovensko” a ako sa po deväťdesiatych rokoch našiel stratený rod Holohlavských, ak by ste si chceli prečítať o tom, aké stretnutia organizujú austrálski Slováci, aké slovenské podujatia usporiadajú v Libanone, čo si z ľudového odevu zachovali Slováci v Srbsku, ak chcete spoznať slovenského misionára v Ekvádore, známu umelkyňu vo Francúzsku, či súčasného akademického maliara v Mníchove, ale aj všeobecne sa dozvedieť o významných osobnostiach, jubileách, slovenských školách, organizáciách a iný

Delatnost i uticaj slovačke horske kulture na razvoj i širenje interkulturalnosti u Vojvodini - Juraj Suđi

Doktorska disertacija Juraja Suđija

Meno Juraja Súdiho a jeho účinkovanie na hudobnom javisku nielen v slovenskej Vojvodine, Srbsku, v Slovinsku, na Slovensku a inde za hranicami štátu je pre našinca dávno známe. Sledovali sme jeho nezištnú lásku k hudbe, jeho obetavú prácu a záľubu vo všetkých žánroch hudobného umenia a poznali ho ako entuziastu. Píše skladby pre deti, angažované skladby, lyrické, tanečné a národné skladby. Práve táto vedecká monografia je výsledkom autorovho dlhoročného aktívneho účinkovania na poli hudby medzi vojvodinskými Slovákmi.

Majak 9/2017

Poštovani čitaoci,

u Vašim rukama imate 9. broj godišnjaka Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka – „Majak“. U ovom broju razmatramo događaje koje smo organizovali, podržali, ili na bilo koji način doprineli njihovoj organizaciji i realizaciji u 2017. godini. Pozivamo Vas na sve manifestacije, promovišemo ih i informišemo širu javnost o njihovom toku dešavanja putem medija i našeg portala.

Bibliografija Pavela Mučajija

(Boženka Bažíková: Bibliografia Pavla Mučajiho. Nový Sad : Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, 2017)

V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v novembri roku 2010 zažila nová edícia. Ako 1. zväzok v novozaloženej edícii Bibliografie vyšla tlačou Bibliografia Andreja Ferku autora Víťazoslava Hronca. Táto edícia, ktorá komplexne zachytáva tvorbu našich spisovateľov a umelcov, pretrváva aj dodnes.

Slovenský svetový kalendár na rok 2018

Ročenka na 324. stranách prináša informácie o Slovákoch žijúcich v 22. krajinách sveta. A nie iba to. Ponúka aj príspevky o krajanských inštitúciách a podujatiach na Slovensku, či originálne a podnetné názory slovenských osobností o prvom ročníku tohto periodika, fotografie slovenských kostolov z rôznych kútov sveta a iné zaujímavosti. Vhodný darček pod stromček pre všetkých zahraničných Slovákov, z ktorého sa na titulnej strane na vás pozerá dievčatko menom Zora Suleiman z Nového Zelandu zvečnené fotografom Martinom Holíkom.

Izašao je 8. godišnjak ZKVS "Majak 2016"

Poštovani čitaoci, dragi prijatelji,

pred Vama je novi broj godišnjaka „Majak“ iz kojeg ćete saznati čemu smo posvetili pažnju u 2016. godini, i šta je zapravo činilo sadržaj Programa rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka u ovoj kalendarskoj godini. O programskoj delatnosti ćete se više informisаti iz stranica koje su pred Vama.

Zborník prác 12. Konferencie muzikológov a hudobných odborníkov na tému Život a dielo etnomuzikológa Martina Kmeťa

Muzikologická konferencia pod názvom Slovenská hudba vo Vojvodine, v poradí 12., sa konala dňa 26. novembra 2016 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov. Prebiehala v znamení témy Život a dielo etnomuzikológa Martina Kmeťa pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín. S tým cieľom boli vyzvaní domáci a zahraniční odborníci, aby z rôznych aspektov preskúmali činnosť poprednej osobnosti vo svete hudby vojvodinských Slovákov a aby tak prispeli k zosystematizovaniu jeho celoživotného diela.

Slováci vo Vojvodine, premeny svojbytnosti enklávneho spoločenstva

SLOVO O VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOCH

Spomenar slovačkih vojvođanskih književnika, umetnika i kulturnih radnika početkom 21. veka

Spomenar slovačkih vojvođanskih književnika, umetnika i kulturnih radnika izdali su 2017. godne MC Box iz Novog Sada i Slovački izdavački centar iz Bačkog Petrovca. Sastavili su ga Vladimir Valenćik i Katarina Mosnak Bagljaš. Radi se o projektu Vesne Vujasinović, direktorke izdavaštva MC Box, čiji je cilj da na jednom mestu predstavi život i delo 100 ličnosti koje su sa svojim radom i stvaralaštvom doprineli i doprinose kulturi, nauci i opšte zajedničkom životu vojvođakskih Slovaka početkom 21.

Иза гора и долина – три века Словака у Војводини

Za horami, za dolami lúčka zelená,

zamiloval som si dievča, čierne oči má...

 

Навршава се већ треће столеће од како на простору данашње Војводине живе припадници словачке националне заједнице. Од времена насељавања у 18. веку, до данас, Словаци су оставили дубок траг у историји и култури Војводине.