Zuzana Čižik

Zuzana Čižik

Univerzitetska profesorka, književna naučnica, književna kritičarka

Zuzana Čižik ( 14. februar 1971 )

Zuzana Čížiková sa narodila 14. februára 1971 v Padine. Základnú školu vychodila v rodisku a gymnázium v Kovačici a v Báčskom Petrovci. Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade, kde v roku 1995 pokračovala aj v ďalšom postgraduálom štúdiu slovenskej literatúry. V roku 2003 na tejto fakulte obhájila magisterskú prácu Básnické dielo Viery Benkovej. Začiatkom roka 1996 natúpila na post asistentky slovenskej literatúry na Oddelení slavistiky Filologickej fakulty v Belehrade, kde neskôr v roku 2013 obhájila dizertačnú prácu Literárna tvorba Jána Labátha. Od vtedy pracuje ako docentka na Oddelení slavistiky FF v Belehrade. Svoje literárno-kritické a literárno-vedecké práce vzťahujúce sa na slovenskú literárnu tvorbu vo Vojvodine pravidelne uverejňuje v časopise pre literatúru a kultúru Nový život, ale aj v zborníkoch a periodikách na Slovensku a v slavistickom zborníku Slavistika v Belehrade. Venuje sa aj kritike slovenskej vojvodinskej literatúry pre deti a dôkladne skúma a sleduje rozvoj detkej literatúry vo Vojvodine. Spolupracuje so slovenskými kultúrnimi inštitúciami doma a na Slovensku. Žije v Kovačici.

Literárna vedkyňa a kritička Zuzana Čížiková má za sebou dve knižné monografie – magisterskú prácu Básnické dielo Viery Benkovej (vydalo SVC v roku 2005) a doktorskú dizertáciu Literárna tvorba Jána Labátha (vydal ÚKVS a SVC v roku 2013). Jej najnovšia kniha Rozhovory predstavuje zbierku rozhovorov, ktoré v priebehu minulých desať rokov (2005 – 2015) viedla s desiatimi autormi pre rubriku Chat v časopise pre literatúru a kultúru Nový život. Ide teda o zaujímavú publikáciu – priam nevyhnutnú pre tých, ktorí sledujú literárnu scénu vojvodinských Slovákov, lebo sa tu stretávame so svojráznym kto je kto v súčasnej slovenskej menšinovej literatúre v Srbsku. Knihu Rozhovory vydalo SVC v roku 2015.