Pavel Jozef Šafarik

Pavel Jozef Šafarik

učitelj, lingvista, slavista, pesnik, istoričar, etnograf

Pavel Jozef Šafarik
( 13. maj 1795 – 26. jun 1861 )

Pavel Jozef Šafarik rođen je 13. maja 1795. god. u Kobeljarovu u porodici evangelističkog propovednika i učitelja. Pohađao je nižu gimnaziju u Rožnjavi (1805 – 1808), gimnaziju u Dobšinoj (1808 – 1810), studirao na liceju u Kežmarku (1810 – 1814) i na univerzitetu u Jeni (1815 – 1817). U Jeni se rađaju njegovi planovi vezani za istraživačku delatnost. Krčio je put novim pogledima na književnost, zalagao se za njen aktivni odnos prema životu, narodnoj kulturi. Utemeljio je naučne osnove slavistike i bio predstavnik bliskih odnosa između Čeha i Slovaka. Zaslužan je za razvoj naučnog istraživanja, školske reforme, za postavljanje katedri slavistike i izdavanje radova. U Jeni počinje njegovo interesovanje za narodnu književnost.

U godinama 1817 – 1819. radio je kao vaspitač u građanskim porodicama u Bratislavi. Latinska pesma „Ode festiva…“ i pesnička zbirka „Tatranska muza sa lirom slovenskom“ (Tatranská múza s lýrou slovanskou , 1814. god.) obeležile su njegov nastup u književnosti. Zajedno sa F. Palackim objavio je rad „Počátkové českého básnictví, obzvlášte prozodie“ (1818). Ovim radom su želeli da prevaziđu stare pesničke forme, i da postave u razvoju poezije nove tematske i formalne dimenzije. Od velikog značaja za istoriju, linvistiku i nauku o književnosti je njegov monumentalni rad koji je napisao na nemačkom jeziku „Istorija slovačkog jezika i književnosti“ (Dejiny slovenskej reči a literatúry,1826). Zajedno sa J. Kolarom i ostalim saradnicima izdao je dva toma narodnih pesama „Písne svĕtské lidu slovenského v Uhřích“ (1823,1827. god.).

Za našu zemlju naročito je vredno pažnje njegovo delovanje u Novom Sadu, gde je 15. septembra 1819. god. počeo da radi kao profesor i direktor Srpske pravoslavne gimnazije. U Novom Sadu, Sremskim Karlovcima i u fruškogorskim manastirima proučavao je istoriju književnosti i srpski lingvisti ga smatraju pretečom srpske filologije. Na ovim prostorima su nastale prve stranice njegovog opsežnog dela: „Istorija južnoslovenske književnosti – prvi naučni rad o srpsko-hrvatskom jeziku“ (Dejiny južnoslovanskej literatúry – prvá vedecká práca o srbsko-chorvátskom jazyku), objavljeno je 1826 .god. Zbog svoje evangelističke veroispovesti bio je smenjen sa položaja direktora gimnazije.

U Pragu je nastavio sa svojim raznovrsnim radom. Bio je urednik, cenzor i kustod univerzitetske biblioteke. Intenzivno se posvetio istraživanju izvora i spomenika slovenskih književnosti. Reagovao je na omalovažavanje slovenskih naroda, njihove kulture i jezika želeći da u duhu ideja narodnog preporoda utiče i na orijentisanje mlade generacije. Organizacijom i stvaralaštvom doprineo je razvoju naučnog rada školskih reformi u habsburškoj monarhiji. 1837. god. je izdao obimno delo „Slovenske starine“ (Slovanské starožitnosti), gde je obuhvatio svoja dugogodišnja istraživanja u istoriji slovenskih naroda. Za istoriju svetske slavistike značajan je njegov monumentalni rad „Slovenski narodopis“ (Slovanský národopis, 1842. god). Bio je veoma poštovan u svojoj zemlji i inostranstvu.

Univerzitet u Košicama i neke katedre prešovskog univerziteta nose njegovo ime. U rodnoj kući u Kobeljarovu uređena je njegova spomen soba. U centru Novog Sada jedna je ulica dobila ime po njemu, kao i dva slovačka društva Slovaka koji žive u Srbiji – u Novom Sadu i Dobanovcima.

Obrazovanje:

1805 – 1808 niža gimnazija, Rožnjava

1808 – 1810 gimnazija, Dobšina

1810 – 1814 licej, Kežmarok

1815 – 1817 univerzitet, Jena

Delovanje:

1814 – 1815 vaspitač, Kežmarok

1817 – 1819 vaspitač u građanskim porodicama, Bratislava

1819 direktor i profesor na srpskoj pravoslavnoj gimnaziji, Novi Sad

1833 odlazak u Prag

1834 – 1835 urednik časopisa „Světozor“

1837 – 1847 cenzor

1838 – 1842 urednik časopisa „Češkog muzeja“

1841 kustod u praškoj Univerzitetskoj biblioteci

1848 direktor Univerzitetske biblioteke u Pragu i vanredni profesor slovenske filologije na praškom univerzitetu

Stvaralaštvo:

Poezija:

1814 „Ode festiva“ (oda na Ondreja Mariassyja)

1814. Tatranska muza sa lirom slovenskom (Tatranská múza s lyrou slovanskou) – posvećena inspektoru kežmarskog liceja Gregoru Berzeviczyju

1823, 1827 „Písně světské lidu slovenského v Uhřích“

Prevodi:

1831 „Oblaci“ (grčki dramski pisac Aristofan)

1831 Marija Stjuart (F. Šiler)

Članci:

1817 „Promluvení k Slovanům“

Spisi:

1818 „Počátkové českého básnictví, obzvláště prozodie“ („počátkové“ – osnovi)

1833 „Serbische Lesekörner“ (Srpska čitanka)

Udžbenik:

1826. god. „Sprache und Literatur nach allen Mundarten“ (Istorija slovenskog jezika i književnosti svih dijalekata)

Ostalo:

1828 „Über die Abkunft der Slawen nach Lorenz Surowiecki“ (O poreklu Slovena po W. Surowieckom)

1837 „Slovenske starine“ (Slovanské starožitnosti)

1839 „Monumenta Illyrica“ (Ilirski spomenici)

1840 „Die ältesten Denkmäler der böhmischen Sprache“ (Najstariji spomenici češkog jezika; zajedno sa F. Palackim)

1842 „Slovenski narodopis“ (Slovanský národopis)

„Památky dřevního písemnictví Jihoslovanů“

1858 „Über den Ursprung und die Heimat des Glagolitizmus“ (O poreklu i domovini glagoljice)

Celokupno delo:

1862 – 1863 „Sabrani spisi I. – II.“

1938 „Spisi I“

1963 „Istorija slovenskog jezika i književnosti na svim dijalektima“ (Dejiny slovanskej reči a literatúry vo všetkých nárečiach)

1965 „Sabrani spisi III.“

1969 „Književnost, jezik društva“

Reference:

Kolektív autorov: Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry 1-2. Liptovský Mikuláš: Tranoscius 2005. 300 s.

Kuzmanović Nebojša: Pavel Jozef Šafarik i Srbi