Dalibor Miloš Krno

Dalibor Miloš Krno

javna ličnost, publicista, profesor na fakultetu

Dalibor Miloš Krno ( 12. avgust 1901 – 6. septembar 1983 )

Narodil sa 12. augusta roku 1901 v Novom Sade. Vysokoškolské štúdiá absolvoval v rokoch 1919 až 1920, kedy bol uchádzačom Právnickej fakulty KU. Nasledovné dva roky sa venoval štúdiu odboru architektúra na ČVUT v Prahe.

Bol vysokoškolským pedagógom a prodekánom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Venoval sa otázkam medzinárodných vzťahov a práva, ale i dejinami svetového novinárstva. Známy bol i ako verejný činiteľ. Zúčastnil sa v protifašistických vzburách.

Počas SNP bol pracovníkom Povereníctva hospodárstva a zásobovania potravinami na povstaleckom území. Bol spoluzakladateľom redakčného kruhu ľavicového týždenníka pre politiku, kultúru a hospodárstvo Nové slovo, ktorý vznikol v čase SNP. V rokoch 1945 – 1946 bol československým vyslancom pri Spojeneckej kontrolnej komisii v Budapešti. V nasledovných rokoch od roku 1945 do 1950 bol československým vyslancom v Rakúsku.

Tiež bol i podpredsedom Československej spoločnosti pre šírenie politických a vedeckých znalostí v rokoch 1952 až 1962. Predsedom Slovenskej mierovej rady bol v rockoch 1964 až 1968 kým sa jej podpredsedom stal v rokoch 1970 a ním zostal do roku 1974.

Bol nositeľom mnohých ocenení ako roku 1946 získal cenu Radu SNP I. tr., tiež získal i čestný strieborný odznak Svetovej rady mieru v roku 1959, v roku 1964 získal Čs. Cenu mieru, kým v roku 1966 bol ocenený Zlatou medailou UK.

Zomrel 6. septembra roku 1983 v Bratislave.