Slovački izdavački centar - edicije

Atelje

Atelje

Edicija likovnih monografija
Bratislava

Bratislava

Edicija knjiga pisaca iz Slovačke u prevodu na srpski jezik
Koreni

Koreni

Edicija dela iz istorije književnog stvaralaštva vojvođanskih Slovaka
Maj

Maj

Edicija knjiga za decu starijeg uzrasta
Mostovi

Mostovi

Edicija književnih dela naroda i nacionalnih manjina Srbije u prevodu na slovački jezik
Naučne sveske

Naučne sveske

Edicija knjiga iz istorije, nauke o književnosti, lingvistike, etnografije, bibliografije
Pčelica

Pčelica

Edicija knjiga za decu mlađeg uzrasta
Spektator

Spektator

Edicija putopisa i feljtona

Talija

Edicija pozorišne umetnosti
Živi tok

Živi tok

Edicija savremenog književnog stvaralaštva vojvođanskih Slovaka