Petrovac Vladimira Urbančeka

Vladimíra Urbančeka, narodeného roku 1941 v Báčskom Petrovci životné osudy vytiahli z rodiska najprv do Nemecka a potom i do Spojených štátov Amerických, kde žil jedenásť rokov. Keďže jeho túžba za domovom bola veľmi silná, vrátil sa do Báčskeho Petrovca. Tu však nenašiel adekvátnu pracovnú príležitosť , tak sa znovu vracia do SŠA. Absolvoval tam umeleckú školu a svoje práce vystavoval na kolektívnych výstavách. Ich najčastejšími témami bol práve autorov rodný kraj a po návrate z cudziny do rodného Petrovca si priniesol práve tie olejomaľby, ktorých témou je jeho rodisko. Zo všetkých týchto malieb cítiť silnú nostalgiu.

Ján Kišgeci, autorov rovesník ocenil kvalitu týchto malieb a preto zostavil knihu Petrovec Vladimíra Urbančeka. Vydala ju Matica slovenská v Srbsku v edícii Matičné portréty, kým finančnú podporu poskytol Pokrajinský sekretariát pre vedu a technologický rozvoj AP Vojvodiny, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Ministerstvo kultúry a informovania Republiky Srbsko. Okrem zostavovateľa Dr. Jána Kišgeciho v knihe sa nachádzaja i text maliara Vlaadimíra Urbančeka, ktorý píše o svojom živote a diele, ako i príspevky Annamárii Boldockej – Grbićovej,  Jarmily Pálenkášovej, Vladimíra Valentíka, Savu Stepanova, Samuela Boldockého a Biljany Stepanov.

Na maľbách zaradených do knihy vidieť špecifickosť petrovských uličiek, kolorit hospodárskych dvorov, teplo murovaného sporáka v starej kuchyni, petrovské polia so studnicami, kroje atď. Všetky spolu tvoria jednu tému, ktorú sám autor pomenoval Moje rodisko. Z každého obrazu vanie optimizmus a láska.

Z formálno-výtvarného hľadiska možno tieto olejomaľby zaradiť do realizmu, až hyperrealizmu.

Prezentácia knihy sa konala v Báčskom Petrovci 16. januára 2014 v miestnostiach Matice slovenskej v Srbsku.

Anna Margareta Valent