Izdanja objavljena uz podršku ZKVS

 

Slovaci u Belom Blatu (1883 - 2013)

Mesni odbor Matice slovačke iz Belog Blata u saradnji sa Slovačkim izdavačkim centrom iz Bačkog Petrovca objavili su 2014. godine monografiju Slovaci u Belom Blatu (1883 - 2013).

Knjigu je pripremio Adam Jonaš a u njoj čitaoci mogu da saznaju nešto više o istoriji Belog Blata, o 130-godišnjem životu Slovaka u Belom Blatu, prezimenima Slovaka u Belom Blatu, školi, evangeličkoj crkvi, kulturnim spomenicima, kulturnom životu i sl.

 

 

 

 

 

Monografija Kisač

Godine 2014. objavljena je Monografija Kisač 1773. - 2013 u izdanjuSlovačkog izdavačkog centra, Matice slovačke u Srbiji i Mesnog odbora Matice slovačke u Kisaču.

Radi se o prvom obsežnom izadnju o ovoj velikoj i značajnoj sredini vojvođanskih Slovaka. Knjiga obuhvata istoriju pre naseljavanja i za vreme naseljavanja Slovaka, kao i informacije o kulturnom i društvenom razvoju sredine, sve do današnjih dana. Knjiga sadrži tekstove 52. autora. Tekstovi su podeljeni po oblastima: Geografske karakteristike, Etnologija, Crkveni život, školstvo i kultura, Materijalna kultura i privreda, Sport i Kisačke anektdote.

 

 

 

 

 

Slovaci u Janošiku 1823. - 2013.

Slovačka evangelička crkvena opština u Janošiku je 2013. godine izdala monografiju Slovaci u Janošiku 1823. - 2013 čime je obeleženo 190 godina od dolaska Slovaka u selo. Urednici knjige su Dr.Sc. Jan Babiak i Mgr. Sladjan Daniel Srdić.

Na gotovo 600 stranica ova monografija beleži prirodno-geografke podatke Janošika, istorijski aspekt naselja, dolazak Slovaka u "Šandor", crkveni, društveni i kulturni život sela i dr. Tekst dopunjuje foto-materijal.


 

 

 

 

 

Nova slovačka vojvođanska drama II

Publikacija Nova slovačka vojvođanska drama II je zbornik najkvalitetnijih dramskih tekstova sa festivala DIDA koji su nastali u poslednjih 10. godina. Izdavač zbornika je Slovački izdavački centar i Amatersko pozorište Janko Čeman iz Pivnica. Knjiga je izašla povodom obeležavanja 20. Smotre pozorišnih inscenacija slovačkih autora sa "Donje zemlje".

Zbornik sadrži dramske tekstove Vladimira Marušića, Jana Hrubika (3), Elene Hložanove (4), Juraja Belanjija, Ljuboslava Majere, Marije Kotvašove Jonašove, Jana Privizera, Jana Halupke, Mihala Babijaka i Vlatka Miksada.Uvodni tekst napisala je Katarina Mišikova Hitzingerova a pogovor Vladimir Valenćik.

 

 

 

 

Monografia Silbaš

V roku 2013 vyšla Monografia Silbaš, ktorú pripravil kolektív autorov a editor Prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.. Na 430. stranách monografia slovom a fotografickým materiálom podáva prehľad kultúrnych tradícií Slovákov žijúcich v tejto báčskej dedine. Kolektív autorov spracoval témy ako sú dejiny Silbaša, medzilokálne kontakty, silbašskí Slováci vo svete, etnografické črty, tradičné zamestnania, gastronómia, transformácie tradičnej architektúry, spolková činnosť, svadobné obyčaje a ľudové piesne.

O výskum a popis týchto reálií sa zaslúžili odborníci: Prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc. (editor), Mgr. Jana Ambrózová PhD, Ing. Marián Járek, Doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD., PhDr. Michal Krupaš, PhD., Doc. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., PhDr. Boris Michalík, PhD., Mgr.Art. Milina Sklabinská a Ján Širka. Vydavateľmi sú Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

 

 

 

The Antology of Slovak Vojvodina´s poetry

ZKVS je finansijski podržao izdavanje knjig e THE ANTHOLOGY OF SLOVAK VOJVODINA’S POETRY čiji je urednik Vićazoslav Hronjec, a prevodilac Andreja Ušjak. Radi se o prevodu Antologije slovačke vojvođanske poezije sa slovačkog na engleski jezik. Knjigu je objavio Slovački izdavački centar iz Bačkog Petrovca i Banatski kulturni centar iz Novog Miloševa. U Antologiju su uvrštene pesme Juraja Ribaja, P. J. Šafarika, Mihala Godre, Jozefa Podhradskog, Juraja Mučajija, Palja Bohuša, Andreja Ferke, Jana Labata, Mihala Babinke, Pavela Mučajija, Vjere Benkove,Vićazoslava Hronjeca, Miroslava Demaka, Jozefa Klaćika, Mihala Đuge, Zlatka Benke, Miroslava Dudoka, Janka Mlinara, Martina Prebudile, Jana Salčaka, Ladislava Čanjija, Katarine Hric i Miroslave Dudok. Zahvaljujući ovom izdanju, dela slovačkih vojvođanskih pesnika mogu da uđu i u širi literarni i čitalački kontekst.

 

 

 

 

Istorija Slovačke

 

Godine 2012. Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka finansijski je podržao izdavanje knjige Istorija Slovačke autora dr Dušana Kovača, koja je prevedana na srpski jezik. Ovu knjigu koja čitaoca upoznaje sa istorijom Slovačke od najstarjih dana pa sve do danas, izdala je Vojvođanska akademija nauka i umetnosti u saradnji sa Slovačkom akademijom nauka. Sa slovačkog na srpski jezik ju je preveo profesor Samuel Boldocki.

  

 

 

Boljevci – Kulturne tradicije Slovaka u Sremu

Godine 2011. Slovački izdavački centar iz Bačkog Petrovca i Filozofski fakultet Univerziteta Konstantina Filozofa u Njitri (Slovačka) izdali su prvu monografiju mesta Boljevci. Knjiga je rezultat naučno- istraživačkog rada tima sa Filozofskog fakulteta UKF kojim koordinira šef Katedre za menadžment kulture i turizma, profesor Jaroslav Čukan. Knjiga sadrži osam poglavlja autora iz Srbije i Slovačke. Monografija nudi detaljan pregled informacija iz raznih oblasti života Slovaka iz Boljevaca, koji proizlaze iz terenskog istraživanja, a ilustrovani su brojnim fotografijama. Celokupnu sliku tradicija Slovaka koji žive u Boljevcima popunjava i zbirka narodnih pesama i rečnik dijalektoloških izraza sa tih prostora.

 

 

 

 

Zbornik radova Devedeset godina Udruženja žena u Kovačici (1920 - 2010)

Knjiga koja pohranjuje i široj javnosti predstavlja 90-godišnju delatnost Udruženja žena u Kovačici, izašla je početkom 2011. godine uz finansijsku podršku ZKVS.

U publikaciji su objavljeni razni tekstovi iz istorije jednog od najstarijih udruženja vojvođanskih žena. Urednica zbornika je Zuzana Čižik.

 

 

 

 

 

 

Na krilima jubileja

ZKVS je finansijski podržao štampu knjige pod nazivom „Na krilima jubileja“, koju je 2011. godine izdao Mesni odbor Matice slovačke u Novom Sadu. Radi se o publikaciji koja beleži dvadesetogodišnju delatnost MOMS-a, a za njeno izdanje bila je zadužena redakcija na čelu sa Jaroslavom Feldijem. Knjiga je podeljena u tri sadržajne celine koje slede odmah nakon uvodnih reči predsednika MOMS NS, Jaroslava Feldija, i predsednice Matice slovačke u Srbiji, Katarine Melegove Melihove. Objavljeni tekstovi prikazuju plodan rad novosadskog MOMS-a, pojedinačne faze delatnosti, i beleže portrete njegovih počasnih članova. Značajan deo knjige čine tekstovi sa predavanja koja su realizovana na nekima od 148 tradicionalnih večeri članova MOMS-a.

 

 

 

 

 

Hrestomatija slovačke vojvođanske književnosti za decu

Hrestomatiu "Medovník" sastavila je univerzitetski profesor i književni kritičar Jarmila Hodoljič. Publikacija sadrži najpoznatija dela pisaca za decu, počev od druge polovine 18. veka pa sve do danas.

Na kraju izadanja nalazi se tekst autorke pod nazivom Slovačka književnost za decu u Vojvodini. Knjiga je objavljena 2011. godine u izdavaštvu Slovačkog izdavačkog centra i Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka.

 

 

 

 

 

 

Leksikon slovačkih vojvođanskih univerzitetskih pedagoga i naučnika

Autor ovog drugog dopunjenog izdanja Leksikona slovačkih vojvođanskih univerzitetskih pedagoga i naučnika je Dr. Jan Marko. Knjigu su 2010. godine izdali Slovački izdavački centar, Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka i Društvo slovakista iz Vojvodine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirisi silbaškog detinjstva

Godine 2010. ZKVS je podržao izdavanje knjige Mirisi silbaškog detinjstva Budimira M. Popadića. Nakon knjiga Silbaška kazivanja (2007) i Običan divan silbaški (2008), objavljen je još jedan naslov istog autora iz tzv. trilogije o Silbašu u izdanju Tiskog cveta iz Novog Sada.

Tekstovima napisanima dijalektom srpskog i slovačkog jezika autor prikazuje prošla vremena tog bačkog sela – neki davni Silbaš, iščezle životne priče, običaje srpskih i slovačkih žitelja i događaje vezane za pojedince koji danas žive samo u uspomenama. Na taj način autor se intimnim, često i humorističkim tekstovima direktno obraća svojim sugrađanima, ali i svim ljubiteljima vojvođanske kulture i njenih specifičnosti.

 

 

 

 

Zbornik radova o Padini

Povodom obeležavanja Dana Padine, u Domu kulture Mihal Babinka održana je promocija dugo očekivane publikacije, zbornika radova Padina 1806-2006. Knjiga je bila pripremljena još 2006. godine, kada je Padina obeležavala 200 godina od osnivanja, ali je zbog nedostatka finansijskih sredstava štampana tek četiri godine kasnije. Njenih pažnje vrednih 650 strana pripremio je kolektiv autora, a sastavio ju je redakcijski odbor na čelu sa predsednikom Ondrejom Kotvašom. Izdavači knjige su Mesna zajednica Padina i Mesni odbor Matice slovačke u Padini, a njenu izradu podržali su Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka, Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine, Ured za Slovake u inostranstvu, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu Novi Sad, AD Banka Pančevo i Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

 

 

 

Minulosť dneška II, SKUS P. J. Šafárik 2010, zostavovateľka: Katarína Mosnáková

 

Prošlost današnjice II

Zbornik radova pod nazivom Minulosť dneška II pripremilo je 2010. godine Slovačko kulturno-umetničko društvo „P. J. Šafarik” iz Novog Sada, povodom proslave 90 godina od svoga osnivanja. Kompozicijski vrlo dobro osmišljena knjiga čitaoce u kratkim crtama upoznaje sa istorijom tog novosadskog kulturno-umetničkog društva, a mnogo više o njegovom intenzivnom radu i uspesima u poslednjih deset godina oni mogu saznati u četiri posebne glave (Organizaciona struktura, Ansambli SKUD, Život u „Šafariku”, Drugi o nama).

U knjizi se nalaze prilozi 26 autora, a njen urednik je Katarina Mosnak. Svaki prilog opremljen je rezimeom na slovačkom, srpskom i engleskom jeziku i brojnim fotografijama.

ZKVS je finansijski podržao štampu ovog zbornika.

 

 

 

Hrestomatija slovačke vojvođanske poezije

Hrestomatija slovačke vojvođanske poezije zajedničko je izdanje Slovačkog izdavačkog centra i Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka. Na više od petsto strana sakupljeno je pesničko stvaralaštvo autora koji su na ovim prostorima delovali od druge polovine XVIII veka do današnjih dana. U knjigu je uvršćeno ukupno 82 autora, a tekstove je sastavljač birao na osnovu njihove estetske vrednosti, ili na osnovu toga kako se uklapaju u ovdašnju slovačku pesničku tradiciju, sa namerom da se identifikuju uzajamni odnosi u okvirima našeg književnog konteksta i ujedno formira određena celina slovačke vojvođanske poezije.

 

 

 

 

 

Personalna autobibliografija (1956 - 2005) Vićazoslava Hronjeca

Godine 2009. Slovački izdavački centar i Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka objavili su Personalnu autobibliografiju (1956 - 2005) Vićazoslava Hronjeca, književnog i kulkturnog pregaoca naše zajednice.

Bibliografija sadrži podatke o objavljivanim radovima Vićazoslava Hronjeca. Ona je pokazatelj bogate i raznovrsne literarne delatnoti Vićazoslava Hronjeca a kao takva može biti zanimljiva ne samo ljubiteljima njegovog dela, već i književnim kritičarima i stručnjacima iz oblasti teorije i istorije književnosti.

 

 

 

 

 

 

Vojlovica. Kulturne tradicije Slovaka u Banatu

2015. godine izašla je monografija Vojlovice. 

Kolektiv autora u sastavu: Prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., PhDr. Zuzana Drugova, PhDr. Mihala Dubska, PhD., Ing. Marian Jarek, PhDr. Mihal Kurpaš, PhD., Mgr. Branislav Kulik, Doc. PhDr. Ladislav Lenovski, PhD., Doc. PhDr. Boris Mihalik, PhD., PhDr. Peter Mihalovič, PhDr. Roman Zima, PhD., PhDr. Marian Žabenski, PhD. trudili su se obraditi pre svega specifične kulturne elemente i pojave Slovaka iz Vojlovice, istaknuti njihovu vrednost, značaj kulturnih tradicija za etnički i lokalni identitet i doprineti revitalizaciji  kolektivne memorije.

Monografiju su finansijski podržali Kancelarija za Slovake u dijaspori, Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine, Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka, Slovačka evangelička a.v. crkva u Vojlovici i grad Pančevo. 

 

 

 

 

Za slnkom napoludnie

Najnovija kompleksna publikacija o naseljavanju Slovaka na "Donju zemlju" je rezultat dugogodišnjeg istraživanja i truda DrSc. Jana Babiaka, povodom iz Kulpina, univerzitetskog profesora, istoričara. 

Knjigu koju je autor nazvao Za slnkom napoludnie. Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem, a ešte južnejšie,  2015. godine izdala je Asocijacija slovačkih pedagoga. 

Značajne podatke sakupljene u više od 800 strana pozitivno je ocenila i Kancelarija za Slovake u dijaspori, Nacionalni savet slovačke nacionalne manjne i Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka, kao i mnogi pojedinci koji su knjigu finansijski podržali. 

Kao izdavači se podpisuju DrSc. Jan Babiak i Asocijacija slovačkih pedagoga. Za naslovnu stranu, grafičku obradu i techničku obradu pobrinuli su se Jan Babiak, Vladislav Medovarski i Pavel Mandač. Jezička urednica bila je Marija Mandač. Rezime u srbskom jeziku napisao je autor knjige dok je rezime u engleskom jeziku napisala Nataša Vidova.

 

 

Istorija pozorišta u Petrovcu 1866-2016

Knjigu je prilikom 150. godišnjice pozorišne tradicije 2016. godine izdao Slovački izdavački centar uz finansijsku podržku Kancelarije za Slovake u dijaspori, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje, Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine i Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka. 

Glavni autor publikacije je režiser Dušan Bajin, koji je za izdanje iskoristio materijal iz svoje disertacije. U koautorstvo mu se pridružio direktor SIC-a Vladimir Valenćik. Knjiga obuhvata detaljne podatke od početka pozorišta u Petrovcu kad je bilo osnovano i pozorište u Vojvodini sve do trenutnog stanja pozorišta u našoj sredini. Knjiga je dopunjena arhivskim fotografijama, praktičnom tabelom predstava petrovačkih amatera 1866-2016, kde je naveden: autor inscenacije, delo, datum premijere, udruženje koje ju je izvelo, izvor i beleške. 

 

 

 

 

 

270 godina istorije, književnosti i jezika Slovaka u Vojvodini - zbornik radova sa međunarodne konferencije u Novom Sadu 

Zbornik radova je rezultat Međunarodne konferencije 270 godina istorije, književnosti i jezika Slovaka u Vojvodini iz 2015. godine a izadalo ga je Udruženje slovakista Vojvodine. Izdanje zbornika podržao je Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine i Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka. 

Zbornik sadrži 46 tekstova iz oblasti istorije, nauke o književnosti i lingvistike, koje su napisali autori iz devet zemalja. Zbornik ima troje reditelja: urednik istorijskog dela je prof. dr Samuel Čelovski, književnog dela doc. Marina Šimakova-Spevakova i lingvističkog dela prof. dr Ana Makišova i dr Zuzana Tirova. Glavna urednica zbornika je dr Jarmila Hodolič. 

 

 

 

 

 

Spomenar slovačkih vojvođanskih književnika, umetnika i kulturnih radnika u ranom 21. veku
 

Spomenar slovačkih vojvođanskih književnika, umetnika i kulturnih radnika izdali su 2017. godne MC Boxs iz Novog Sada i Slovački izdavački centar iz Bačkog Petrovca. Sastavili su ga Vladimir Valenćik i Katarina Mosnak Bagljaš. Radi se o projektu Vesne Vujasinović, direktorke produkcijske kuće MC Boxs, čiji je cilj da na jednom mestu predstavi život i delo 100 ličnosti koje su sa svojim radom i stvaralaštvom doprineli i doprinose kulturi, nauci i opšte zajedničkom životu vojvođanskih Slovaka u ranom 21. veku. 

Naslovnu stranu i dizajn obradio je Dušan Durman. Svakoj ličnosti posvećene su dve strane koje su ilustrovane fotografijom osobe o kojoj se radi i primerom iz njenog dela - napr. reprodukcija slike, fotografija skulpture, naslovica knjige, plakat iz pozorišne predstave itd.  

Pripremu i štampu knjige finansijski su podržali Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka. 

 

 

Bajka o Andersenu i dunavskoj vili

Pripovetke za decu slovačkog pisca Ljubomira Feldeka Bajka o Andersenu i dunavskoj vili na srpski jezik preveo je Martin Prebuđila. Knjigu su izdali izdavaštvo Prometej iz Novog Sada i Slovački izdavački centar iz Bačkog Petrovca.

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka je takođe doprineo izdanju ove knjige.

 

 

 

 

 

 

 

Slovačka evangelička augsburške veroispovesti crkva u Srbiji u reči i slici 

Knjigu Slovačka evangelička augsburške veroispovesti crkva u Srbiji u reči i slici sastavila je Svetlana Vojnić Feldi a izdala je Slovačka evangelička crkva u Srbiji. 

Knjiga je izašla povodom 500. godina reformacije crkve uz finansijsku podršku Evangeličke crkve u Slovačkoj, Evangeličkih luteranskih crkvi u Americi, Udruženja "Martin Luter" u Slovačkoj, Kancelarije za Slovake u dijaspori, Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine i Zavoda za kulturu vojvođanakih Slovaka. 

 

 

 

 

 

 

Enike benike krikel be

Knjiga "Enike benike krikel be" sadrži narodno usmeno stvaralaštvo za decu Slovaka koji žive u Srbiji. Autorka knjige je Katarina Mosnak Bagljaš. Ilustracije je napravio Miroslav Cipar, priznat ilustrator iz Slovačke. Knjigu je 2017. godine izdao Slovački izdavački centar zajedno sa Zavodom za kulturu vojvođanskih Slovaka. 

Enike benike krikel bé

ábe švábe domene

enci penci na kamenci

ihrali sa traja Nemci

a prla cvik. 

Na kostole zvon

ty musíš ísť von!

 

 

 Monografija "Kišgeci"

Monografija "Kišgeci" autora Martina Prebuđile izašla je povodom 75. rođendana prof. dr Jana Kišgecija saradnjom izdavačkih kuća "Savpo" iz Stare Pazove i Slovačkog izdavačkog centra iz Bačkog Petrovca 2016. godine.

Knjiga je izašla uz finansijsku podršku Kancelarije za Slovake u dijaspori, Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka kao i drugih sponzora. Bogati sardžaj na 250 stranama o životu i tvorevini doktora poljoprivrednih nauka, univerzitetskog profesora, člana Slovačke akademije poljoprivrednih nauka Slovačke republike Jana Kišgecija tehnički je obradio Alen Njehvatal  (naslovna strana, dizajn, priprema za štampu). 

Knjiga je sprovedena u život u drugoj polovini 2017. godine. 

 

 

 

 

Zbirka poezije "Kroky rokov"

Zbirku poezije "Kroky rokov" autora Jaroslava Litavskog – DIDIJA izdao je Slovački izdavački centar u Bačkom Petrovcu uz finansijski doprinos Odbora za kulturu Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine i Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka. 

Knjiga je izašla van edicije 2018. godine u tiražu 300 komada a njen reditelj je Martin Prebuđila. Ilustrovana je umetničkim fotografijama Miša Smišeka a pripremu za štampu uradio je Alen Njehvatal.