Slovakinje – životne priče Slovakinja u Vojvodini

V roku 2014 Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vydal druhé doplnené vydanie knihy pod názvom Slovenky – životné príbehy Sloveniek vo Vojvodine.

Druhé doplnené vydanie okrem pôvodných textov obsahuje dva texty navyše. Do publikácie sú totiž zaradené aj rozhovory, ktoré urobila v Starej Pazove profesorka slovenského jazyka Anna Šillerová. Týmto príspevkom zo Sriemu tak dopĺňame zastúpenie všetkých troch vojvodinských regiónov, v ktorých Slováci tradične žijú. Doplnené vydanie obsahuje aj osobitnú štúdiu spoluzostavovateľky vydania Dr. Jarmily Hodoličovej o genéze slovenského ženského hnutia vo Vojvodine, ktoré sa viaže na začiatok minulého storočia. Predstavením aktivistiek a ich kultúrnej a literárnej činnosti táto publikácia získava ďalší hodnotný rozmer a dotvára tak komplexný obraz Sloveniek vo Vojvodine.V roku 2003 organizácia Ženské štúdie z Nového Sadu pod vedením emeritnej profesorky Dr. Svenky Savićovej urobila výskum a následne vydala publikáciu s názvom Životné príbehy Sloveniek vo Vojvodine. Publikácia bola pripravená metódou Oral history a obsahuje výpovede Sloveniek o svojom živote. Táto publikácia, ako aj knihy o ženách iných etník, sa stali obľúbeným čítaním verejnosti. Jej nízky náklad podnietil Ženské štúdie ako aj Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, aby ju vydali znova.

Životné príbehy Sloveniek z Vojvodiny sú pútavým čítaním, v ktorom nachádzame tie najúprimnejšie vyznania, životné skúsenosti či príhody Sloveniek z Kysáča, Nového Sadu, Báčskeho Petrovca, Kovačice, Pivnice, Kulpína a Starej Pazovy. Sú jedinečné a neopakovateľné tak ako život sám. V jednom okamihu nás rozveselia, potom zasa dojmú alebo roztúžia, na a napokon dôverným zoznámením s príbehmi týchto žien získavame jasnejší obraz o živote našich predkov, ale aj o nás samých.

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov verí, že opätovným vydaním tejto publikácie prispeje nielen k dokumentovaniu života Slovákov v minulosti, ale aj k šíreniu hodnôt tohto viacjazykového a viackonfesionálneho prostredia, v ktorom sa už vyše dve a pol storočia na multikultúrnej mozaike podieľajú aj Slováci.


Milina Sklabinská