Muzikološki zbornici

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka je izdavač muzikoloških zbornika koji su rezultat međunarodnih konferencija muzikologa i muzičkih stručnjaka na temu Slovačka muzika u Vojvodini. Konferencije se održavaju jednom godišnje u Novom Sadu, u prostorijama ZKVS.

Štampu ovih zbornika finanskijski podržava Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine i Kancelarija za Slovake u dijaspori.

Zbornik u elektronskoj formi možete naći ovde:

Muzikološki zbornici