Izdanja SIC u 2011. godini

REALIZACIJA IZDAVAČKOG PLANA SLOVAČKOG IZDAVAČKOG CENTRA

U BAČKOM PETROVCU ZA 2011. GODINU

 

EDICIJA ŽIVÝ PRÚD (ŽIVI TOK)

Savremeno književno stvaralaštvo vojvođanskih Slovaka

1. Zlatko Benka: NAJVYŠŠÍ ČAS, zbirka pesama

Povodom šezdesetog rođendana pesnika Zlatka Benke, odabir pesama i predgovor napisao dr Mihal Harpanj. Recenziju redakcije napisao je prof. Adam Svetljik. Knjiga je izašla kao 60. sveska posebne kolekcije u ovoj ediciji, u kojoj će tokom naredne decenije izlaziti odabrana dela iz stvaralaštva autora, koji će u tom periodu obeležiti 60. rođendan. 

Titulná strana

 

 

2. Vijera Benkova: MODROTLAČ, zbirka pesama

Nova knjiga stihova autorke Vijere Benkove (1939). Recenziju redakcije napisao je Vićazoslav Hronjec. Izašla je kao 61. sveska ove edicije. 

Titulná strana

 

 

3. Mihal Đuga: POZRIEŤ SLNKU DO OČÍ, pesme

Povodom šezdesetog rođendana Mihala Đuge (1951) odabir pesama priredio i predgovor napisao Mihal Babjak. Recenziju redakcije napisao je Oliver Bakoš. Izašla je kao 62. sveska posebne kolekcije u ovoj ediciji, u kojoj će tokom naredne decenije izlaziti odabrana dela iz stvaralaštva autora, koji će u tom periodu obeležiti 60. rođendan. 

Titulná strana

 

 

4. Jarmila Hodolič: KONTÚRY SLOVENSKEJ VOJVODINSKEJ LITERATÚRY A KULTÚRY, književno-naučna studija

Pregled tridesetogodišnjeg književno-naučnog stvaralaštva autorke Jarmile Hodolič. Recenziju redakcije napisao je Mihal Harpanj. Izašla je kao 63. sveska ove edicije. 

Titulná strana

 

 

5. Jano Hrubik: ŠTYRI HRY, pozorišni komadi

Prvo izdanje odabira pozorišnih komada našeg dramskog pisca Jana Hrubika (1963)priredio i predgovor napisao Adam Svetljik. Trebala je da izađe u 2010. godini, ali nije bila finansijski podržana. Izašla je kao 64. sveska ove edicije. 

Titulná strana

 

 

6. Ana Marić: O JAZYKU, lingvistička studija

Povodom šezdesetog rođendana lingvistkinje Ane Marić (1951), autorka je priredila odabrana dela iz svog dosadašnjeg stvaralaštva. Recenzije redakcije napisali su Ana Makiš i Mihal Tir. Izašla je kao 65. sveska posebne kolekcije u ovoj ediciji, u kojoj će tokom naredne decenije izlaziti odabrana dela iz stvaralaštva autora, koji će u tom periodu obeležiti 60. rođendan. 

Titulná strana

 

 

7. Danijel Piksijades: ÚLET ZA SRDCOM, zbirka pesama

Povodom osamdesetog rođendana našeg pesnika Danijela Piksijadesa (1931), koji već 36 godina živi u Kanadi. Odabir iz njegovog pesničkog stvaralaštva na slovačkom jeziku priredio je Vićazoslav Hronjec. Recenzije redakcije napisali su Vijera Benkova i Vladimir Valenćik. Izašla je kao 66. sveska ove edicije. 

Titulná strana

 

 

8. Jan Salčak: POVIEDKY A DIVADELNÉ HRY

Odabir iz proznog i dramskog stvaralaštva autora Jana Salčaka (1961) priredio i recenziju redakcije napisao Adam Svetljik. Izšla je kao 67. sveska ove edicije. 

Titulná strana

 

 

EDICIJA LACNÁ KNIŽNICA 

9. Mihal Bireš: JULIETTE, zbirka pesama

Prva knjiga stihova Mihala Bireša (1975). Recenziju redakcije napisao Vićazoslav Hronjec. Izašla je kao 68. sveska ove edicije. 

Titulná strana

 

 

EDICIJA KORENE (KORENI)

10. Jan Labat: POVIEDKY

Radi se o 3. svesci spisa ovog autora (1926), koja obuhvata sve njegove objavljene kratke proze. Knjiga je izašla povodom 85. rođendana pisca. Priredila i recenziju redakcije napisala Zuzana Čižik. Izašla je kao 69. sveska ove edicije. 

Titulná strana

 

 

EDÍCIA SPECTATOR

Publicistické žánre

11. Pavel Mučaji: POVOLANÁ ZO SPOMIENOK, fejtón

Kniha o akademickej maliarke Zuzke Medveďovej. Vyšla ako 8. zväzok tejto edície. Redakčný posudok napísal Vladimír Valentík. 

Titulná strana

 

 

EDÍCIA VČIELKA

Knihy pre útlejšie deti

12. Pavel Mučaji: BÁSNIK A HRA, básne pre deti

Ďalšia zbierka básní pre deti autora starej generácie (1929). Vyšla ako 86. zväzok tejto edície. Mala vyjsť v roku 2010, ale nebola finančne podporená. Redakčný posudok napísal Michal Ďuga. 

Titulná strana

 

 

EDÍCIA MÁJ

Knihy pre staršie deti

13. Jarmila Hodoličová: CHRESTOMATIA SLOVENSKEJ VOJVODINSKEJ LITERATÚRY PRE DETI

Viacej o tejto publikácii si môžete prečítať tuná.

Titulná strana

 

EDÍCIA VEDECKÉ ZOŠITY

Knihy z dejín, literárnej vedy, lingvistiky, národopisu, bibliografie

14. Anna Makišová: KOMUNIKÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

Lingvistická štúdia autorky strednej generácie (1961). Vyšla ako 15. zväzok tejto edície. Redakčné posudky napísali Anna Marićová a Michal Týr. 

Titulná strana

 

 

EDÍCIA DIZERTÁCIE

Nová edícia SVC a Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov

15. Emília Čelovská: EPICKÝ PRIESTOR A JEHO DVE PODOBY V MODERNEJ SLOVENSKEJ NOVELISTIKE

Viacej o tejto publikácii si môžete prečítať tuná.

Titulná strana

 

EDÍCIA TÁLIA

16. Pavel Matúch: MAJERA

 

Titulná strana

 

 

MIMO EDÍCIÍ

17. Jaroslav Čukan: BOĽOVCE. Kultúrne tradície Slovákov v Srieme

Monografia pozostávajúca z ôsmych kapitôľ ponúka bohatý prehľad údajov z rôznych oblastí života Slovákov žijúcich v Boľovciach, ktoré sú podložené terénnym výskumom odborníkov zo Slovenska, ale i početnými fotografiami.

Titulná strana

 

18. NÁRODNÝ KALENDÁR 2012

91. ročník tradičného dedinského čítania. Zostavil ho Vladímír Valentík. Vyšiel polovicou decembra 2011. 

Titulná strana