Slike davno zaboravljenih vremena

Výskumný projekt, ktorého výstup bude publikácia rekonštrukcií slovenských obradov vo Vojvodine s textuálnou prílohou.

Cieľom projektu je formou mega panelových fotografií znázorňujúcich motívy slovenských vojvodinských tradícií, vytvoriť jedinečnú komunikáciu v umelecko – etnologickom zmysle a umožniť jej vystavovanie v galériách a kultúrnych strediskách ako aj v masovokomunikačných prostriediach tak v Srbsku ako aj v zahraničí.

Téma mega fotografií pod názvom Obrazy dávno zabudnutých čias vznikla v roku Interkultúrneho dialógu a symbolizuje výskum zrodu základnej komunikácie a pokus o vytváranie dialógu na princípe etnických, vizuálnych a jazykových hodnôt malých národnostných spoločenstiev.

Námet, ambient a styling projektu: Miroslav Benka.

Realizácia projektu je naplánovaná na jeden rok a rozdelená je do troch etáp.