Likovne monografije – Monografija Pavela Popa

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v roku 2016 v edícii výtvarných monografií SlovArt plánuje vydať výtvarnú monografiu venovanú životu a dielu akademického maliara Pavla Popa.

Prvú fázu projektu podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V súlade so žiadosťou a schválenými prostriedkami, v roku 2015 sa zhotovili odborné texty (autori Sava Stepanov a Vladimír Valentík) a reprodukcie obrazov a grafík (autori Michal Madacký a Milovan Ulićević).

Cieľom edície výtvarných monografií je podporiť prácu akademických výtvarníkov – Slovákov žijúcich v Srbsku a umožniť vydanie kvalitných monografií, ktoré prostredníctvom odborných recenzií, ako aj kvalitného dizajnu a fotografií umeleckých diel predstavia ich celoživotnú umeleckú púť. Aby bola táto prezentácia zrozumiteľná čím širšej verejnosti, monografie sa pripravujú v slovenskom, srbskom a anglickom jazyku.

Prvou umelkyňou, ktorá mala česť predstaviť sa v novozaloženej edícii je Mária Gašková – akademická maliarka z Kysáča. Monografia o jej diele bola predstavená v roku 2015. Druhým umelcom, ktorému ÚKVS pripraví takúto monografiu je Pavel Pop, akademický maliar z Nového Sadu. Jeho monografia by mala svetlo sveta uzrieť v roku 2016 za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.